Rumia: Ruszyła przebudowa skrzyżowania Pomorska-Gdańska

Sobota, 12 Sierpień 2017
Rumia

W piątek ruszyła przebudowa skrzyżowania Pomorska/Gdańska w Rumi. We współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie na budowę ronda uzyskano dofinansowanie w kwocie blisko 800 000 złotych. Całkowity koszt inwestycji to 1 600 000 złotych.

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami w organizacji ruchu oraz na stronie ZKM Gdynia: http://www.zkmgdynia.pl/?mod=komunikaty&id=987&lang=pl 

ZABEZPIECZENIE ROBÓT

W ramach zabezpieczenia robót związanych z wykonywaniem ronda planowane jest
wprowadzenie zmian organizacji ruchu w dwóch etapach.

Etap I

Etap nr I zakłada wyłączenie południowej części skrzyżowania ul. Gdańskiej, ul.
Częstochowskiej i ul. Pomorskiej. Ruch samochodowy zostanie przeniesiony na północną część
skrzyżowania. W związku z zamknięciem zostanie wytyczony objazd ul. Gdańskiej ulicami
Generała Henryka Dąbrowskiego i ul. Pomorską. Schemat zmiany organizacji został
przedstawiony na rys nr 2. Plan objazdu został przedstawiony na rysunku nr 3.

Etap II

Etap nr II zakłada wyłączenie północnej części skrzyżowania ul. Gdańskiej, ul.
Częstochowskiej i ul. Pomorskiej. Ruch samochodowy zostanie przeniesiony na południową
nowowykonaną część ronda. W związku z zamknięciem zostanie wytyczony objazd
ul. Gdańskiej ulicami Dębogórską i Gdyńską. Schemat zmiany organizacji został
przedstawiony na rys nr 4 i 6. Plan objazdu został przedstawiony na rysunku nr 5.

OPIS WYSTĘPUJĄCYCH UTRUDNIEŃ I ZAGROŻEŃ

W związku z planowanymi robotami drogowymi wystąpią następujące zagrożenia i
utrudnienia w ruchu na odcinku objętym robotami:
– utrudnienia dla ruchu pieszych (przejście tymczasowym przejściem dla pieszych,
wyłączenie z ruchu części ścieżki rowerowej i chodnika),
– wprowadzenie zawężenia jezdni i przeniesienie ruchu skanalizowanego na pojedyncze wloty
– zamknięcie części jezdni i prowadzenie ruchu objazdami

PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Okres 4.08.2017 – 31.10.2017.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020