Rumia: 1 500 000 złotych na trzecią edycję Budżetu Obywatelskiego

Wtorek, 29 Marzec 2016
Rumia

W dniu 1 kwietnia 2016 r. rozpoczyna się kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w Rumi. Z budżetu miasta Rumi na 2017 r. została wydzielona kwota 1 500 000 złotych na realizację propozycji zgłoszonych przez mieszkańców.

Projekt do Budżetu Obywatelskiego może złożyć każdy mieszkaniec Rumi.  Projekty mogą być o charakterze inwestycyjnym  i o charakterze prospołecznym. Na realizację projektów inwestycyjnych przewidziano łączną kwotę 1 300 000 zł, natomiast na projekty prospołeczne 200 000 zł.

Po raz pierwszy, składanie wniosków i głosowanie nad nimi odbywać się będzie w terminach ustalonych wspólnie z  Gdańskiem, Gdynią i Sopotem.

Projekty do Budżetu Obywatelskiego można składać od dnia 1 do 30 kwietnia 2016 r.

Wypełniony w wersji papierowej Formularz Zgłoszeniowy projektu do Budżetu Obywatelskiego należy składać w Biurze Podawczym w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rumi lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: budzetobywatelski@rumia.eu lub na platformę ePUAP na konto: /2215021/Skrytka_ESP wraz z wymaganymi załącznikami.

Projekty pod względem formalnym i merytorycznym oceniać będzie Komisja do spraw Budżetu Obywatelskiego.

Projekty pozytywnie zweryfikowane przez Komisję i zatwierdzone przez Burmistrza Miasta Rumi w części inwestycyjnej i w części prospołecznej zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców, które odbędzie się w dniach 12 – 25 września 2016 r.

Każdy z mieszkańców będzie mógł oddać 1 głos na projekty inwestycyjne i 1 głos na projekty prospołeczne.

Harmonogram prac nad przygotowaniem Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.

1 kwietnia – 30 kwietnia 2016 r. – składanie projektów przez mieszkańców / możliwość uzyskania wyjaśnień i wskazówek w Urzędzie Miasta,
2 – 20 maja 2016 r. analiza złożonych projektów pod względem formalnym,
23 maja – 26 sierpnia 2016 r. – weryfikacja złożonych projektów przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego,
5 września 2016 r. – ogłoszenie listy projektów pozytywnie zweryfikowanych przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego i poddanych pod głosowanie,
12 – 25 września 2016 r. – głosowanie nad projektami,
do 14 października 2016 r. – ogłoszenie wyników.

Szczegółowych informacji udziela Pełnomocnik Burmistrza Miasta Rumi do spraw Budżetu Obywatelskiego Hanna Szymońska, pokój nr 02, tel. (58) 679 65 69, e-mail h.szymonska@um.rumia.pl lub budzetobywatelski@rumia.eu

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020