Seminarium o bezpieczeństwie podczas wakacji

Piątek, 17 Czerwiec 2016
Małe Trójmiasto

"Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej oraz w ruchu drogowym" – było to Seminarium zorganizowane przez Policję i Starostwo Powiatowe w Wejherowie. Podczas spotkania zostały omówione tematy związane z różnymi zagrożeniami, na które dzieci i młodzież mogą się natknąć podczas wakacji oraz sposoby zapobiegania takim sytuacjom, co ma się przysłużyć poprawie bezpieczeństwa. 

Wczoraj o godzinie 10:00 odbyło się Seminarium poświęcone Bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej oraz w ruchu drogowym. Spotkanie zorganizowała Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie wspólnie ze Starostwem Powiatowym. Do udziału w seminarium zostali zaproszeni przedstawiciele ze szkół powiatu wejherowskiego. Celem seminarium było ukazanie, przedyskutowanie i omówienie wspólnych celów, które mają się przysłużyć do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży nie tylko w wakacje, ale także na co dzień. Podczas spotkania zostały przedstawione referaty dotyczące czynników zagrażających  współczesnej młodzieży, jak również wskazówki działań profilaktycznych.

Spotkanie otworzyła Gabriela Lisius Starosta Powiatu Wejherowskiego wspólnie z podinsp. Marcinem Potrykus I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie. Jednym z pierwszych prelegentów był kom. Artur Kriegel z Wydziału Ruchu Drogowego, który zaprezentował tematykę dotyczącą bezpieczeństwa m.in. niechronionych uczestników ruchu drogowego. Następnie asp. szt. Ryszard Rychert Naczelnik Wydziału Prewencji swoje wystąpienie poświęcił zagrożeniom jakie czyhają na osoby nieletnie oraz sytuacjach związanych z problematyką dotyczącą popełniania czynów karalnych. Główny kontekst wykładu dotyczył spolaryzowanego postrzegania nieletniego, jako sprawcy i jako ofiary przestępstwa. St. asp. Andrzej Klahs Kierownik Referatu Dochodzeniowo – Śledczego Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą zaprezentował i omówił tematykę cyberprzemocy, jako współczesnego zagrożenia dzieci i młodzieży. W swoim wystąpieniu przedstawił formy i rodzaje cyberprzemocy oraz skalę tego zjawiska.

Psycholog Małgorzata Sędziak w interesujący sposób zaprezentowała problematykę dotyczącą używania przez młodzież substancji odurzających (narkotyków oraz dopalaczy) oraz zagrożeń z tego wynikających.

Kolejnym prelegentem był lekarz Witold Hladny Ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie, który omówił tematykę związaną z ratownictwem, promocją i ochroną zdrowia. Wśród zabierających głos był także Ryszard Loewnau przedstawiciel Gniewińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, który omawiał konsekwencje ryzykownych zachowań podczas wypoczynku nad wodą.

Spore zainteresowanie wzbudziło wystąpienie Zbigniewa Klawikowskiego Komendanta Straży Leśnej z Nadleśnictwa Gdańsk, który omawiał negatywne zachowania w leśnie i związane z tym zagrożenia dla jego funkcjonowania.

Poprzez to Seminarium, jego uczestnicy dowiedzieli się na przedstawionych przykładach w jaki sposób omawiać z dziećmi w tych dniach przed wakacjami tematykę związaną z ich bezpieczeństwem w czasie letniego wypoczynku. 

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020