Seniorów ekscytują wykłady z filozofii

Czwartek, 14 Kwiecień 2011

Wykłady z filozofii, które na Wejherowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku YMCA prowadzi Bogna Zubrzycka, wzbudzają wielkie zainteresowanie słuchaczy. W  ostatnim wykładzie filozofii z okresu Oświecenia uczestniczyło aż 83 studentów seniorów.

Po interesującym wykładzie, na którym w barwny i interesujący sposób prelegentka mówiła o głównych nurtach i zapatrywaniach na świat filozofów tego okresu i porównywała je z poglądami filozofów z innych epok, rozległy się gromkie brawa. Chłonność wiedzy, skupienie uwagi, a  także temperament i aplauz u sędziwych studentów mogą wzbudzać szacunek i  uznanie. Czegoś takiego nie można doświadczyć na zwykłych wykładach i  ćwiczeniach uniwersyteckich.

- Proszę zwrócić uwagę, że w wykładzie z filozofii uczestniczyli słuchacze z różnym poziomem wykształcenia - od podstawowego po wyższe i  wszyscy słuchali wykładu z olbrzymim zainteresowaniem. To świadczy o  talentach oratorskich naszej pani Profesor Bogny Zubrzyckiej oraz o  wysokiej kulturze naszych słuchaczy-seniorów - mówi jedna ze studentek Krystyna Laskowska.

Jak informuje Teresa Góralska, koordynator Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku YMCA, na interesujące wykłady z przedmiotów humanistycznych, w tym psychologii, pedagogiki, filozofii, kultury języka i historii literatury przychodzi coraz więcej słuchaczy. To powoduje, że zajęcia trzeba organizować w dużych salach wykładowych, aby wszyscy chętni mogli się pomieścić.Nie uszło to uwadze władz uczelnianych Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie, które udostępniły uniwersytetowi swoje pomieszczenia w godzinach wolnych od zajęć. Mało tego poziom tych zajęć wzbudził takie uznanie, że ponoć władze uczelni zamierzają wręczyć Wejherowskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku YMCA specjalny certyfikat potwierdzający wysoki poziom nauczania i objęcie patronatu nad funkcjonowaniem tego uniwersytetu.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020