Sesja absolutoryjna w Wejherowie już we wtorek

Czwartek, 22 Czerwiec 2017
Wejherowo

Absolutorium dla prezydenta Wejherowa za 2016 rok będzie jednym z punktów obrad Rady Miasta Wejherowo. XXXIV Sesja Rady Miasta odbędzie się 27 czerwca o godz. 10 w wejherowskim Ratuszu.

W porządku obrad znajduje się m.in. uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok, przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta oraz pakiet uchwał dotyczących nieruchomości.

Radni debatować będą także w sprawie zawarcia umowy o udzielenie dotacji Szpitalom Pomorskim sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na zakup systemu kardiomonitoringu dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala im. F. Ceynowy w Wejherowie.

Podjęta zostanie uchwała dotycząca przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz nadania nazw trzem rondom.

W programie sesji znajduje się uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto oraz pakiet uchwał dotyczących przekształcenia zespołów szkół w szkoły podstawowe.

Przyjęte zostanie sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 r. oraz „Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 r.”

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020