Spada liczba bezrobotnych w naszym województwie

Wtorek, 14 Lipiec 2015
Małe Trójmiasto

Według wstępnych danych z powiatowych urzędów pracy z województwa pomorskiego coraz mniej osób trafia na listy bezrobotnych. Na koniec czerwca br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 82,7 tys. osób. To o  4,9 tys. mniej niż na koniec maja br. i o 17,6 tys. osób mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Jeszcze rok temu w czerwcu liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy na Pomorzu wyniosła 100,3 tys. osób, a w 2013 roku - 112,9 tys. osób. 

- Zdecydowana poprawa na pomorskim rynku pracy nie jest wyłącznie efektem podejmowania przez Pomorzan prac sezonowych w rolnictwie, gastronomii czy turystyce, ale wynikiem bardzo dobrej - w ostatnim czasie - sytuacji gospodarczej na Pomorzu. Spadek bezrobocia jest konsekwencją realizacji w naszym regionie dużych inwestycji, które oprócz tego, że podnoszą jakość i atrakcyjność życia  w Pomorskiem, to przede wszystkim dają miejsca pracy, powodując że coraz więcej osób na Pomorzu pracuje – skomentował Tadeusz Adamejtis, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. – Liczymy, że pozytywny trend będzie zauważalny również w kolejnych miesiącach, a Pomorskie utrzyma się w pierwszej lidze województw z najniższym bezrobociem.

Według wstępnych danych w czerwcu br. spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich powiatach województwa, największy w powiatach: sztumskim o 17,7% (o 395 osób) i puckim o 10,0% (o 301 osób).

Spadek bezrobocia odnotowano w całym kraju, w stosunku do maja br. liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 77,9 tys. osób. Sytuacja poprawiła się we wszystkich regionach Polski – najbardziej na Pomorzu, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce.

Szacuje się, że stopa bezrobocia w województwie pomorskim na koniec czerwca 2015 r. zmniejszyła się o 0,5 pkt proc. w stosunku do maja 2015 r. i wynosiła 9,8%. W kraju stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,4 pkt proc. do poziomu 10,4%. Dla porównania: w czerwcu 2014 r. stopa bezrobocia w województwie pomorskim wynosiła 11,7% (w kraju 12,0%), a w czerwcu 2013 r. 13,2% (w kraju również 13,2%).

Pomorze jest też w czołówce województw w kraju, w których od paru lat dynamicznie przybywa osób pracujących, obecnie pracuje tu 936,6 osób. Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotował i opublikował raport pokazujący wyniki prognoz zatrudnienia do 2022 roku w przekroju województw i wielkich grup zawodów. Duży przyrost zatrudnienia prognozowany jest w województwie zachodniopomorskim, pomorskim oraz śląskim. Według najnowszych prognoz w ciągu siedmiu lat przybędzie w naszym regionie ponad 33 tysiące osób pracujących. Dla porównania w  Zachodniopomorskiem prognozowany wzrost oscyluje wokół 24 tysięcy pracujących.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020