Starostwo dofinansowało kolejne 10 podmiotów w Powiecie Wejherowskim

Środa, 10 Czerwiec 2015
Małe Trójmiasto

Dziś, 10 czerwca, w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, zostały podpisane kolejne umowy na: finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z wpływów uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy.

Umowy zostały podpisane z następującymi podmiotami:

1. Polskim Związkiem Wędkarstwa Okręg w Gdańsku, Koło nr 80 Wejherowo Miasto –  na Społeczną Straż Rybacką  przy Kole PZW nr 80 Wejherowo Miasto, ochronę wód, likwidację dzikich wysypisk – 7000 zł.

2.Wejherowskim Klubem Sportowym „Gryf” – na całoroczne utrzymanie terenów zielonych na terenie stadionu WKS „Gryf” Wejherowo – 50 000 zł.

2. Małą Elektrownią Wodną – na ochronę wód płynących rzeki Redy, poprzez usuwanie zanieczyszczeń stałych – 2000 zł.

4. Spółką Wodną „Kniewo” – na konserwację i odmulenie rowów, naprawę płotków z kiszki faszynowej oraz wymianę zniszczonych przepustów – 10 000 zł.

5. Administracją Obiektami Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii pw. św. Wojciecha – na budowę oczyszczalni ścieków przy Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie – 58 000 zł.

6. Stowarzyszeniem Pomocy Zwierzętom – na leczenie, rehabilitację oraz opiekę w ośrodku nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami – 5000 zł.

Ponadto dofinansowania otrzymały :

1. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie – na rewitalizację przypałacowego parku – etap 11 – 30 000 zł.

2. Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” – na termomodernizację ścian piwnicznych, wykonanie studzienek retencyjnych z wykorzystaniem wód do podlewania roślinności, wykonanie nawierzchni biologiczne czynnej – 95 000 zł.

3. Powiatowym Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie – na docieplenie ściany północno-zachodniej piwnicy budynku PZPPP – 95 000 zł.

4. Powiatowym Zespołem Szkół Policealnych w Wejherowie – na II etap termomodernizacji PZSP, polegający na uzupełnieniu docieplenia ścian zewnętrznych sali gimnastycznej i remoncie instalacji c.o. – 95 000 zł.

5. Zarządem Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego – na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych koron oraz wycinka krzaków i samosiejek, wykonanie nasadzeń uzupełniających i ekspertyz dotyczących stanu drzew w ciągu dróg powiatowych – 292 000 zł.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020