Startuje Budżet Obywatelski 2016 w Wejherowie. Wejherowianie będą oddawali dwa głosy!

Środa, 13 Styczeń 2016
Wejherowo

Rozpoczyna się druga edycja Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. W tym roku wejherowianie będą oddawali dwa głosy – jeden na projekt inwestycyjny, drugi na projekt nieinwestycyjny tzw. miękki. Pierwszy etap pisania projektów rozpoczyna się już 18 stycznia i potrwa do 18 lutego. 

W regulaminie Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016 znalazło się kilka nowości. W tej edycji każdy głosujący będzie mógł oddać maksymalnie dwa głosy – jeden na projekt inwestycyjny i jeden na projekt nieinwestycyjny. Wartość realizacji projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł. W tym roku propozycje zgłoszonych projektów zostaną poddane konsultacjom społecznym. Mieszkańcy będą mogli zapoznać się ze złożonymi projektami jeszcze przed etapem głosowania i w przypadku uwag będą mogli na piśmie przedstawić swoje zastrzeżenia do złożonego wniosku. Wszystkie uwagi będzie rozpatrywała komisja ds. budżetu obywatelskiego. 

Pisanie wniosków

Wnioskodawcy mogą także liczyć na pomoc urzędników w przygotowaniu projektów. Spotkanie konsultacyjne z ekspertami z Urzędu Miejskiego, którzy udzielą szczegółowych informacji i pomogą napisać wniosek odbędzie się 19 stycznia 2016 r. godz. 17 w wejherowskim ratuszu. 

Tak, jak w zeszłym roku autorzy projektu muszą przekonać mieszkańców Wejherowa, aby poparli ich wniosek. Na złożonym wniosku musi znajdować się co najmniej 50 podpisów mieszkańców. Autorzy projektów muszą także pamiętać o tym, że zaproponowane zadanie powinno być możliwe do zrealizowania w 2016 roku.  Propozycje działań muszą należeć do zadań własnych miasta, a także uwzględniać zasady legalności, gospodarności i celowości. Warto sprawdzić własność terenu, na którym proponowana inwestycja ma być zrealizowana. Zadania inwestycyjne i remontowe mogą zostać wykonane wyłączne na terenach będących w posiadaniu Miasta Wejherowa. 

Przykładowe typy projektów:

Projekty inwestycyjne mogą dotyczyć budowy i modernizacji ulic, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, zagospodarowania terenu, instalacji oświetlenia, montażu urządzeń związanych z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców. 

Projekty nieinwestycyjne to np.  organizacja festynów, spotkań integracyjnych, zawodów sportowych, ognisk, zabaw, plenerów artystycznych, wydarzeń kulturalnych. 

Harmonogram

Projekty zakwalifikowane do głosowania zostaną oficjalnie przedstawione 17 marca. Głosowanie odbędzie się między 25 marca a 7 kwietnia. Swój głos będzie można oddać elektronicznie na stronie internetowej miasta Wejherowo oraz w formie pisemnej we wskazanych punktach przez 14 dni. 

O tym, które projekty zostaną zakwalifikowane do realizacji, wejherowianie dowiedzą się 13 kwietnia. 

- Pierwsza edycja Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego pokazała, że mieszkańcy naszego miasta chcą aktywnie zmieniać rzeczywistość wokół siebie – mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - O tym, że budżet obywatelski to dobry sposób na współdecydowanie o wydatkowaniu środków publicznych, świadczy olbrzymie zainteresowanie mieszkańców i wysoka frekwencja podczas głosowania.  Spośród 47. zgłoszonych projektów wybrano siedem, z których już pięć zostało wykonanych, a kolejne dwa są w trakcie realizacji. W trakcie pierwszej edy­cji wiele się nauczyliśmy. Dzię­ki zdobytej wiedzy i doświadczeniu zmo­dyfikowaliśmy procedury, jakimi rządzi się Wejherowski Budżet Obywatelski, tak by były one jeszcze bardziej przyjazne i do­stosowane do potrzeb i oczeki­wań wejherowian. Chciałbym, aby docelowa kwota przeznaczo­na na tę edycję Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku wyniosła 1 mln złotych. Zachęcam do aktywnego uczestnictwa w życiu Wejherowa i życzę, podczas przy­gotowywania projektów, wielu wspania­łych pomysłów.

Budżet Obywatelski 2015

W 2015 r. w ramach pierwszego, pilotażowego Budżetu Obywatelskiego
w Wejherowie w głosowaniu wzięło udział ponad 8 tys. wejherowian. Mieszkańcy złożyli 64 projekty, z których 47 zostało zakwalifikowanych do głosowania, a siedem zostało wybranych do realizacji. 

  • „Zielona Szkoła - uczymy dzieci dbania o przyrodę” – teren na obszarze Rodzinnych Ogródków Działkowych przy ul. Nadrzecznej;
  • Budowa nowego chodnika i dojazdu do budynku na osiedlu Staszica;
  • Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. Sucharskiego w Wejherowie; 
  • Wiata piknikowa na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Konopnickiej ;
  • Budowa parkingu przy ul. Fenikowskiego; 
  • Projekt pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy Wazie;
  • Plac Sportów Miejskich przy Blizie, który został włączony do większego projektu miejskiego. 
Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020