Straż Miejska w Wejherowie kontroluje place zabaw i piaskownice

Czwartek, 18 Maj 2017
Wejherowo

Co roku przed rozpoczęciem sezonu letniego Straż Miejska w Wejherowie kontroluje place zabaw i piaskownice, w których bawią się nasi milusińscy.

Większość placów zabaw i piaskownic zarządzanych jest przez spółdzielnie mieszkaniowe , WZNK, i te utrzymane są w należytym stanie technicznym i sanitarnym. Piasek wymieniany jest co najmniej dwa razy w roku. Bezwzględnie piasek w piaskownicach należy wymienić po zimie, bo jest zanieczyszczony odchodami różnych zwierząt i innymi nieczystościami. Przeprowadzane kontrole pokazują, że nie wszystkim leży na sercu dobro i bezpieczeństwo naszych milusińskich.

Na niektórych placach zabaw, głównie zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe urządzenia wymagają natychmiastowego remontu lub powinny być usuniete. Urządzenia, na których bawią się dzieci są spróchniałe. Część pomostów posiada widoczne dziury. Usterki te powinny być usunięte w trybie natychmiastowym, a do tego czasu zabezpieczone. Za nie zabezpieczenie takiego miejsca funkcjonariusz może nałożyć mandat do 500 złotych (art. 72 Kodeksu Wykroczeń). Takie zalecenia otrzymali zarządzający tymi miejscami. Jeśli się do nich nie zastosują- Straż Miejska wystąpi również do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem w o wszczęcie postępowania administracyjnego, gdyż są to obiekty małej architektury. Zarządzający tymi miejscami muszą mieć również na uwadze inny waży aspekt. Jeśli na ogólnodostępnym placu zabaw z niesprawnymi technicznie urządzeniami dojdzie do wypadku- odpowiedzialność ponosi zarządzający tym miejscem. Warto wziąć się do roboty i nie czekać na interwencję strażników.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020