Sukces prezydenta Hildebrandta. Budżet Wejherowa przyjęty jednogłośnie

Środa, 16 Grudzień 2015
Wejherowo

Zanim na wtorkowej sesji Rady Miasta Wejherowa łamano się opłatkiem i składano sobie świąteczne i noworoczne życzenia, radni jednogłośnie uchwalili budżet miasta na 2016 rok.

Prezydent Krzysztof Hildebrandt nazwał tę decyzję historyczną, ponieważ dotyczy ona kilku strategicznych dla miasta inwestycji drogowych. W dyskusji i w oświadczeniach klubów radnych zgodnie podkreślano, że przyszłoroczny budżet zabezpiecza nie tylko normalne funkcjonowanie miasta, ale przede wszystkim jego rozwój. Warto zauważyć, że rok temu wejherowscy radni również jednogłośnie uchwalili i przyjęli oklaskami, podobnie jak w tym roku, budżet miasta zaproponowany przez prezydenta Krzysztofa Hildebrandta.

- Dzisiejsza jednogłośna decyzja Rady Miasta o przyjęciu budżetu Wejherowa na rok 2016 jest historyczna. Żadna Rada wcześniej nie decydowała o tak strategicznych inwestycjach drogowych jakimi są połączenia drogowa północnej i południowej części Wejherowa. To przede wszystkim pierwszy etap bezkolizyjnego węzła „Zryw” z układem dróg w Śmiechowie, ale też dokończenie węzła „Działki”. To bardzo kosztowne zadania, a więc ten budżet będzie jednym z trudniejszych, wymagający konsekwencji, dyscypliny i oszczędności. Oczywiście w tym budżecie nie zapominamy o innych mniejszych inwestycjach, Budżecie Obywatelskim, oświacie, pomocy społecznej i dotacjach dla organizacji pozarządowych. Dziękuję wszystkim radnym, którzy poparli zaproponowany przez mnie budżet. Dziękuję radnym z ruchu Wolę Wejherowo, któremu przewodniczę, ale też radnym Platformy Obywatelskiej-Samorządności, PiS-u i Ruchu Sąsiedzkiego. Cieszę się, że działamy razem i – co zawsze podkreślam – że zmieniła się atmosfera w naszej radzie miasta. W tej kadencji stoją przed nami trzy wielkie i ambitne wyzwania. Wspominany pierwszy etap węzła „Zryw”, czyli budowa dróg w Śmiechowie,  na które zdobyliśmy dotację rządową z tzw. „Schetynówek”, drugi etap planujemy na przełomie tej i kolejnej kadencji, gdyż oczekujemy na dofinansowanie unijne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Drugie wyzwanie to bezkolizyjny węzeł integracyjny  „Kwiatowa” i trzecie - zagospodarowanie terenu po tzw. starym basenie przy ul. Kalwaryjskiej na obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy dla mieszkańców.  Jestem przekonany, że wspólnie podołamy tym zadaniom. Dzisiejszy dzień naprawa mnie optymizmem. - powiedział Krzysztof Hildebrandt

Zadania inwestycyjne na 2016 rok

 • Zaplanowane środki na inwestycje i inne wydatki majątkowe to prawie 16,4 mln zł.
 • Pierwszy etap węzła "Zryw" wraz z układem drogowym w  Śmiechowie -  budowa 3 rond po północnej stronie Śmiechowa i prawie
 • 2 km dróg wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, oświetleniem drogowym.
 • Dokończenie węzła „Działki” – droga łącząca rondo na ul. Sucharskiego-Sobieskiego ze skrzyżowaniem na drodze krajowej nr 6.
 • Kontynuacja rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa poprzez m. in zaprojektowanie i wykonanie placu rekreacyjnego przy rzece
 • Cedron, zaprojektowanie połączenia drogowego ul. 12 Marca z ul. Reformatów wraz z parkingiem przy ul. Reformatów oraz zakończenie prac projektowych ul. Zamkowej.
 • Kontynuacja  rewitalizacji Parku Miejskiego im. Majkowskiego .
 • Budowa zadaszenia lodowiska przy ZSP nr 3.
 • Dokończenie budowy parkingu przy ul. Roszczynialskiego poprzez dobudowanie dwóch kolejnych boksów do sprzedaży kwiatów i zniczy.
 • Wykonanie dalszego odcinka ciągu pieszego przy ul. Sobieskiego.
 • Rozpoczęcie przebudowy ul. Okrężnej (I etap skablowanie sieci elektrycznej).
 • Wybudowanie zatoki autobusowej w ul. Nadrzecznej wraz z parkingiem.
 • Wybudowanie zatoki autobusowej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela.
 • Utwardzenie dróg płytami drogowymi.
 • Kolejne zadania w ramach programu likwidacji niskiej emisji spalin (program KAWKA) dla kolejnych 14 budynków.

PRACE PROJEKTOWE:

 • wykonanie studium wykonalności dla projektu unijnego metropolitalnego węzła integracyjnego „Kwiatowa” wraz z tunelem w ciągu ulicy Kwiatowej,
 • kontynuacja projektowania  „Wodnych Ogrodów – Centrum Integracji Społecznej” – zagospodarowanie terenu po tzw. starym basenie przy ul. Kalwaryjskiej ,
 • dokumentacja na budowę odcinka ul Necla do ul. Patoka,
 • projekt ul. Gryfa Pomorskiego,
 • dokumentacja dla ul. Karnowskiego wraz z 3 rondami (Przemysłowej – Karnowskiego – Ofiar Piaśnicy i Lelewela – Ofiar Piaśnicy), 
 • projekt połączenia drogowego ul. Sucharskiego z ul. Strzelecką, 
 • dokończenie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy hotelu BLIZA
 • dokończenie projektu boiska przy ul. Wschodniej,
 • przebudowa skrzyżowania ul. Nadrzecznej i Chopina,
 • projekt budowy ul. Łęgowskiego,
 • rozpoczęcie projektu „Kajakiem przez Pomorze”, 
 • wykonanie dokumentacji Skate Parku przy ul. Konopnickiej.

 

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020