SZPITAL MORSKI IM. PCK W GDYNI WZNAWIA PORODY RODZINNE

Środa, 13 Maj 2020
Duże Trójmiasto

Od 12 maja Szpital Morski im. PCK w Gdyni wznowił tzw. porody rodzinne – czyli możliwość towarzyszenia przy porodzie fizjologicznym osobie bliskiej. Mając a uwadze zdrowie kobiet rodzących oraz personelu medycznego, aktualna sytuacja epidemiologiczna dotycząca zakażenia SARS-CoV-2 wymusiła wdrożenie następujących zaleceń:

 • Osoba wskazana przez Rodzącą jako towarzysząca Jej przy porodzie, przed wejściem do Oddziału Położniczo-Ginekologicznego podlega wstępnej ocenie stanu zdrowia poprzez:wywiad epidemiologiczny
  pomiar temperatury ciała
  wypełnienie i podpisanie ankiety dotyczącej jej stanu zdrowia; ankietę dołącza się do dokumentacji medycznej Rodzącej
 • Warunkiem udziału osoby towarzyszącej w porodzie rodzinnym jest posiadanie aktualnego wyniku testu PCR w kierunku COVID 19, z okresu nie dłuższego niż maksymalnie 5 dni przed porodem.
 • W obszarze Izby Przyjęć osoba towarzysząca Rodzącej, zobowiązana jest umyć i zdezynfekować ręce, założyć zapewnioną przez szpital jednorazową odzież ochronną oraz maseczkę, w której należy pozostać przez cały okres pobytu w Pokoju Narodzin.
 • Osoba towarzysząca Rodzącej przy porodzie może zostać wpuszczona na oddział w momencie rozpoczęcia porodu i powinna opuścić oddział w ciągu 2 godzin po porodzie. Decyzję o momencie kiedy osoba towarzyszącą dołącza do rodzącej podejmuje lekarz.
 • Osoba towarzysząca Rodzącej przy porodzie zobowiązana jest przestrzegać zaleceń personelu medycznego.
 • Osoby będące w kwarantannie lub izolacji nie mogą wchodzić na teren szpitala i tym samym towarzyszyć przy porodzie.
 • Rodząca w towarzystwie osoby bliskiej powinna przebywać w pojedynczej indywidualnej Sali porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny. Osobie Towarzyszącej Zabrania się opuszczania Pokoju Narodzin przez cały okres pobytu w Szpitalu, w którym odbywa się poród.

W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad Szpital zastrzega sobie prawo cofnięcia zgody na poród rodzinny z osobą towarzyszącą.

 

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020