Szpital Specjalistyczny w Wejherowie otrzymał 150 tysięcy dotacji!

Wtorek, 23 Luty 2016
Wejherowo

Szpital Specjalistyczny w Wejherowie otrzymał wsparcie finansowe ze strony miasta Wejherowa w wysokości 150 tys. zł. Umowę o przekazaniu dotacji na remont Oddziału Kardiologii i zakup sprzętu dla tego oddziału podpisali: prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz dyrektor szpitala lek. med. Andrzej Zieleniewski.

Po podpisaniu umowy prezydent Krzysztof Hildebrandt powiedział, że miasto od zawsze wspiera potrzeby wejherowskiego szpitala, gdyż wymaga tego troska o zdrowie i życie mieszkańców. Z przekazanej szpitalowi kwoty 120 tys. zł zostało przekazanych na remont Oddziału Kardiologii Szpitala a 30 tys. zł. na dostawę i montaż zasilania gwarantowanego UPS dla potrzeb wydzielonych urządzeń medycznych intensywnego nadzoru kardiologicznego.

Jak podkreśla prezes zarządu i dyrektor szpitala lek. med. Andrzej Zieleniewski remont Oddziału Kardiologii Szpitala pochłonął znaczne środki w wys. 3 mln 750 tys. zł, z czego dwie trzecie przeznaczono na zakup sprzętu medycznego, a jedna trzecią na prace remontowo-modernizacyjne. Dotacja na ten cel od Marszałka Województwa Pomorskiego wyniosła 3 mln zł.

- Oddział Kardiologii po dokonanym remoncie zdecydowanie spełnia już standard europejski zarówno pod względem komfortu, jak i pod kątem merytorycznym udzielanych tam świadczeń. Cieszymy się, że udało nam się to zrealizować. Każdy pieniądz, który trafia do szpitala, oprócz dotacji od Marszałka Województwa, jest niezwykle cenny, bo szpital nie dysponuje wolnymi środkami, za które w takim zakresie mógłby się modernizować – mówi dyrektor szpitala Andrzej Zieleniewski dziękując prezydentowi Wejherowa za udzieloną dotację.

- Nasz oddział spełnia kryteria XXI wieku i nie to jest kwestia wyłącznie remontu czy modernizacji. Posiadamy nowoczesny sprzęt specjalistyczny m.in. do badań naczyniowych, elektrofizjologicznych i elektroterapii. Jest to kardiologia, jaka znajduje się w każdym nowoczesnym szpitalu zachodniej Europy – mówi dr hab. n. med. Marek Szołkiewicz, ordynator Oddziału Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej

Ordynator zapewnia, że jest to projekt cywilizacyjny przygotowany dla mieszkańców Wejherowa i okolicznego regionu, w tym okolicznych powiatów, skierowany do pacjentów, których dotkną choroby serca. Celem projektu jest zapewnienie możliwości zabezpieczenia kardiologicznego na najwyższym możliwie poziomie. Jak dodaje, w większości przypadków już nie zachodzi potrzeba odsyłania pacjentów do innych okolicznych ośrodków, przede wszystkim trójmiejskich.  

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020