Budżet Obywatelski w Wejherowie. Do 18 lutego mieszkańcy mogą składać projekty

Piątek, 29 Styczeń 2016
Wejherowo

Przypomnijmy, że wejherowianie po raz drugi mogą bezpośrednio zadecydować o wydatkowaniu miejskich pieniędzy w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wartość pojedynczego zgłoszonego projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł. W tym roku każdy głosujący będzie mógł oddać dwa głosy – osobno jeden na projekt inwestycyjny i jeden na projekt nieinwestycyjny. 

Podkreślić należy, że od tego, czy wniosek zostanie dobrze przygotowany i wypełniony, w dużym stopniu zależy powodzenie projektu. Projekt do budżetu obywatelskiego powinien być tak napisany, aby z jednej strony zainteresować mieszkańców i zdobyć ich poparcie, zaś z drugiej strony musi umożliwiać weryfikację formalną i analizę techniczno-ekonomiczną wniosku przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego.

- Propozycje działań zaproponowanych przez mieszkańców muszą należeć do zadań własnych miasta, a także uwzględniać zasady legalności, gospodarności i celowości. Jeśli mieszkańcy mają wątpliwości czy tak jest, mogą zapytać o to w urzędzie, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod specjalnym adresem:budzetobywatelski@wejherowo.pl – mówi Wojciech Kozłowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Wejherowa i ekspert w zakresie budżetu obywatelskiego. – Analizując ubiegłoroczne wnioski radziłbym, aby zwrócić uwagę na tytuł zaproponowanego projektu. Powinien być krótki, łatwy do zapamiętania oraz charakteryzować projekt.Szczegóły należy podać w samym wniosku. Przy formułowaniu projektu należy dokładnie sprawdzić własność terenu, na którym proponowana inwestycja ma być zrealizowana. Można to zrobić w urzędzie i uzyskać mapkę, na której należy zaznaczyć lokalizacją zadania i dołączyć do wniosku. Dodatkowo można dołączyć zdjęcia terenu, na którym ma powstać inwestycja. Zadania inwestycyjne i remontowe mogą zostać wykonane na terenach będących w posiadaniu Miasta Wejherowa. 

Wzorem ubiegłego roku, autorzy projektu muszą na etapie składania wniosków przekonać mieszkańców Wejherowa, aby poparli ich wniosek. Na złożonym wniosku musi znajdować się co najmniej 50 podpisów wejherowian.  

W tym roku mieszkańcy będą mogli zapoznać się w internecie ze złożonymi projektami jeszcze przed etapem głosowania i w przypadku uwag, będą mogli na piśmie przedstawić swoje uzasadnione zastrzeżenia do złożonego wniosku. Wszystkie uwagi będzie rozpatrywała Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego. 

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020