Tunel pod torami kolejowymi w ciągu ulicy Kwiatowej w Wejherowie otwarty!

Piątek, 4 Grudzień 2020
Wejherowo

Dziś oficjalnie władze Wejherowa oddały do użytku tunel pod torami kolejowymi w ciągu ulicy Kwiatowej. To ostatni element metropolitalnego węzła integracyjnego Wejherowo (Kwiatowa), w ramach którego wykonano wcześniej przebudowę skrzyżowań, ulic, chodników, nowe parkingi, drogi rowerowe i cała infrastrukturę podziemną za łączną kwotę 40 mln zł. Na realizację tej strategicznej inwestycji władze Wejherowa pozyskały 18,2 mln zł dotacji unijnej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 2,3 mln zł pochodziło z Funduszu Przeciwdziałania COVID –19, a za 500 tys. zł PEWiK przebudował sieci wodociągowe.

W oficjalnym zakończeniu realizacji jednej z najważniejszych i największych miejskich inwestycji, która m.in. połączy północą i południową cześć Wejherowa, uczestniczyli Wojewoda Pomorski, Marszałek Województwa Pomorskiego, Wicestarosta Wejherowski oraz wejherowscy radni, którzy jako pierwsi mogli obejrzeć efekty prac podczas spaceru tunelem.

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt:
- Obiecałem, że będziemy zmieniali Wejherowo i to robimy. Ta inwestycja jest tego najlepszym przykładem. Będzie służyła wszystkim mieszkańcom. Nie ustajemy w wysiłkach, aby zmieniać nasze miasto na lepsze w każdej dzielnicy. Dziś razem z mieszkańcami cieszymy się z zakończenia budowy tunelu na ul. Kwiatowej i całego węzła Wejherowo.
 
Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk: 
- Budowa tej inwestycji to piękny przykład interwencji środków przyznanych przez zarząd województwa pomorskiego, z puli środków europejskich. Tunel jest niezwykle ważny, bo przecież Wejherowo jest podzielone na pół linią kolejową, a dzisiaj możemy bezkolizyjnie przejechać pod torami. Ta epokowa inwestycja. Nie jest to ostatnie słowo władz miasta, bo przygotowywany jest w innym miejscu kolejny tunel.
 
Przewodniczący największych klubów radnych wejherowskiej Radzie Miasta Wojciech Kozłowski i Jacek Gafka zgodnie podkreślają:
- Ta inwestycja to duży sukces koalicji Wolę Wejherowo i Platformy Obywatelskiej Ponad Podziałami. Udowodniliśmy, że kilka lat naszej współpracy przynosi znaczące korzyści mieszkańcom. To nasi radni, stanowiący większość w Radzie Miasta, konsekwentnie wspierali budowę tunelu i węzła integracyjnego, a przede wszystkim głosowali uchwalając budżety miasta zabezpieczające finansowanie inwestycji.

Węzeł integracyjny Wejherowo - łącznie powstało:

● 242 miejsca parkingowe/postojowe dla samochodów

● 80 miejsc dla rowerów

● 2 km nowych dróg

● 2,8 km chodników

● 1,2 km ścieżek rowerowych 

● 5 zatok autobusowych

Co zostało zrobione?

● wybudowany został wiadukt pod torami kolejowymi, popularnie zwany tunelem, z włączeniem do ronda im. Solidarności w drodze krajowej nr 6

● przebudowano ulice: Kwiatową oraz częściowo ul. Spacerową, Dworcową, 10 Lutego i Kopernika

● wybudowano ulicę dojazdową do nieruchomości położonych wzdłuż ul. Kwiatowej od skrzyżowania z ul. Spacerową w kierunku Bolszewa 

● wybudowano skrzyżowanie typu rondo: Kwiatowa – Dworcowa - 10 Lutego

● przebudowano cztery skrzyżowania: I Brygady Pancernej Wojska Polskiego – Kwiatowa, Kwiatowa – Spacerowa, Spacerowa – Zachodnia, 10 Lutego – Kopernika 

● wybudowana została ścieżka o nawierzchni bitumicznej i szerokości 2 m wzdłuż ul. Kwiatowej 

● wybudowano miejsca postojowe wzdłuż ul. Kwiatowej, przy rondzie z ul. Dworcową, 

● wybudowano parking wzdłuż ul. Kwiatowej, przy ulicy dojazdowej do tunelu 

● przebudowano sieci podziemne: wodociągową, sanitarną, gazową, teletechniczną, kanalizację deszczową

● wybudowano oświetlenie, przebudowano sygnalizację świetlną na Rondzie Solidarności, urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne kolejowe

● powstał duży ogólnodostępny parkingu dla samochodów i rowerów oraz przystanków MZK i PKS pomiędzy torami kolejowymi, a drogą krajową nr 6,  połączony istniejącym przejściem podziemnym z dworcem (wykonano dodatkowo m.in. windy). 

Wykonawcą wszystkich robót była firma SKANSKA S.A
 
Piotr Kęsikowski, przedstawiciel wykonawcy:
- Najtrudniejszą częścią tej inwestycji było wykonanie tunelu z uwagi na to, że było to na styku dużej linii kolejowej, co powodowało wiele problemów logistycznych i realizacyjnych. Duże problemy pojawiły się na początku w związku z samą technologią realizacji, co wymagało spotkań i ustaleń. Sama organizacja pracy wymagała od nas tego, aby tak poprowadzić inwestycję, aby nieprzerwanie mógł odbywać się ruch kolejowy.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020