Uchwalono budżet Gminy Wejherowo

Czwartek, 3 Luty 2011

2. lutego odbyła się IV sesja Rady Gminy Wejherowo. Głównym punktem obrad było przyjęcie budżetu Gminy na 2011 rok. I tak – uchwalono, że dochody gminy wyniosą w tym okresie 64.319.968 złotych.

Największe zaplanowane wpływy pochodzić będą z podatków od osób fizycznych oraz prawnych, od nieruchomości, środków transportowych, z podatku rolnego oraz czynności cywilno – prawnych. Subwencje oświatowe z budżetu państwa wyniosą 18.862.097 zł, natomiast dotacje celowe na pomoc społeczną ok. 8 mln zł. W związku z niestabilną sytuacją na rynku nieruchomości, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosą niewiele ponad 1 mln zł.

Wysokość wydatków zaplanowano natomiast na poziomie – 70.814.891 złotych. Ich najważniejszą pozycję stanowi oświata i wychowanie – 26.490.947 zł. Ok. 4,9 mln zł stanowią wydatki inwestycyjne: rozbudowa SSP w Gowinie, min. o salę gimnastyczną – 3,77 mln zł i 1 mln. zł - budowa sali gimnastycznej przy SSP w Górze. Ok. 126 tys. zł przeznaczono na realizację programu „Radosna Szkoła" przy placówkach w Nowym Dworze Wejherowskim oraz Górze.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatki wyniosą ponad 11 mln zł. Z tego ok. 2,9 mln zł to kontynuacja adaptacji Dworku Drzewiarza w Gościcinie, a 1,54 mln zł ośrodek zdrowia w Bolszewie. Ponad 5,1 mln zł przeznaczone zostanie na kanalizację sanitarną, a 4.350.000 zł na gminne drogi publiczne.Planowany deficyt w wysokości 6.494.923 zł zostanie sfinansowany z wolnych środków oraz części nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Ustalono też przychody budżetu w wysokości 7.098.323 zł oraz rozchody w wysokości 603.400 zł, przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytu. Należy podkreślić, że przyjęty budżet w swej zasadniczej części został zaprojektowany przez władze poprzedniej kadencji i jedynie w części spełnia oczekiwania aktualnych włodarzy gminy.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020