Uczniowie i nauczyciele odebrali listy gratulacyjne

Środa, 30 Listopad 2016
Małe Trójmiasto

Wczoraj w sali narad Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyło się uroczyste spotkanie, w trakcie którego wręczono listy gratulacyjne nauczycielom i uczniom powiatowych szkół ponadgimnazjalnych.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Wojciech Rybakowski, Naczelnik Wydziału Edukacji Mirosław Lademann.

Powiatowymi laureatami plebiscytu Dziennika Bałtyckiego ,,Nauczyciel na medal'' zostały: w kategorii ,,Charyzmatyczny Nauczyciel'' Pani Joanna Łukasiewicz- nauczyciel w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie oraz w kategorii pedagoga klas 1-3 szkoły podstawowej Pani Agnieszka Wojtas- nauczyciel w Samorządowej Szkole Podstawowej w Gowinie.

Dziesięciu uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych zostało stypendystami Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017. Kryteria ubiegania się o to stypendium to: promocja z wyróżnieniem, najwyższa w szkole średnia ocen, szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, a w pozostałych dziedzinach wiedzy co najmniej dobrych wyników.

Stypendia unijne ze środków RPO WP 2014-2020 w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego - Programu motywacyjnego dla uczniów pomorskich szkół zawodowych przyznano dwudziestu czterem uczniom powiatowych szkół ponadgimnazjalnych. Jedna ze stypendystek, Natalia Rosowicz uczennica ZSP nr 4 w Wejherowie uzyskała drugą lokatę w województwie. O przyznaniu tego rodzaju stypendium decydowały średnia ocen z przedmiotów zawodowych, wyniki osiągnięte w konkursach zawodowych, oraz kwestie społeczno-gospodarcze środowiska szkoły powiatu branży kształcenia zawodowego.

- Gratuluję wszystkim laureatom, nauczycielom oraz młodzieży. Jesteście ambasadorami Powiatu Wejherowskiego w kraju. Wierzę, że uzyskane stypendia wykorzystacie na poszerzanie swojej wiedzy. - mówiła Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Uroczystość uświetnił występ Klaudii Kułakowskiej.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020