Uprzejmie donoszę

Sobota, 20 Listopad 2010

Co mamy zrobić, kiedy padniemy ofiarą kradzieży, napaści lub innego przestępstwa? Częstokroć strach przed skomplikowaną procedurą czy po prosta niewiedza powstrzymuje nas przed podjęciem działań, do których jesteśmy uprawnieni. Dlatego kilka słów wyjaśnienia powinno, choć w pewnej części, rozwiać nasze wątpliwości w takiej sytuacji.

Na początku powinniśmy złożyć zawiadomienie. Można to uczynić w różnych formach – telefonicznie, pisemnie lub osobiście w jednostce Policji, Prokuratury lub innego organu uprawnionego do prowadzenia postępowania przygotowawczego.

W jakiej formie możemy zgłosić zawiadomienie?

Po pierwsze można złożyć zawiadomienie anonimowe (telefonicznie bez podania danych osobowych lub pisemnie : bez podpisu lub z podpisem nieczytelnym).

W przypadku, gdy zdarzenie nie wymaga natychmiastowych działań organów ścigani,a można wysłać zawiadomienie o przestępstwie mailem, pocztą, faxem lub przynieść osobiście do jednostki Policji lub innego uprawnionego organu ścigania. Zawiadomienie powinno zawierać oznaczenie organu do którego jest skierowane, oznaczenie osoby wnoszącej pismo (imię, nazwisko i adres), opis sprawy której zawiadomienie dotyczy, załączniki (np. zaświadczenie lekarskie oraz datę i podpis osoby składającej zawiadomienie). Należy również wyczerpująco opisać okoliczności związane z przestępstwem.

Wreszcie można złożyć ustne zawiadomienie o przestępstwie. Ma to formę zwykłej rozmowy, która podlega zaprotokołowaniu. Po złożeniu zawiadomienia o przestępstwie, postępowanie będzie prowadzone przez jednostkę Policji właściwą miejscowo i rzeczowo.

Oczywiście sytuacje takie nie należą do przyjemnych, jednakże pamiętajmy, że warto sprawę zgłosić i wcale nie wymaga to od nas wiele wysiłku.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020