Uroczysta sesja Rady Miasta Wejherowa

Czwartek, 29 Maj 2014
Wejherowo

28 maja uroczystą sesją Rady Miasta uczczono w Wejherowie 371. urodziny miasta. Kwiaty przed pomnikiem Jakuba Wejhera złożyli m.in. prezydenci i członkowie prezydium Rady Miasta Wejherowa. Uroczystość uświetnił akordeonowy koncert w wykonaniu Młodego Dobrego Małżeństwa.

Uroczystą sesję otworzyli wykładami okolicznościowymi: Leszek Glaza, przewodniczący Rady Miasta Wejherowa oraz Wojciech Kozłowski, zastępca przewodniczącego Rady Miasta Wejherowa.

- Tegoroczna, uroczysta Sesja Rady Miasta Wejherowa zwołana z okazji obchodów Święta Miasta – Dnia Jakuba Wejhera, odbywa się w roku szczególnym, roku okrągłych dat i rocznic – powiedział Leszek Glaza. - W 2014 roku, 1 maja minęło 10 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, 4 czerwca minie 25 lat od pierwszych, częściowo wolnych wyborów do Sejmu w historii Polski po II wojnie światowej, 12 marca 1999 roku staliśmy się członkiem NATO, bowiem w marcu minęło 15 lat, od kiedy wraz z 28 państwami Ameryki Północnej i Europy zostaliśmy związani wojskowym przymierzem. Te daty i rocznice są wystarczającą okazją, by dokonać pewnych podsumowań i spojrzenia na życie Wejherowa z perspektywy minionych lat.

Jak powiedział Leszek Glaza, dla samorządów lokalnych ważną datą był dzień 8 marca 1990 r., kiedy to sejm kontraktowy uchwalił Ustawę o samorządzie terytorialnym, w następstwie, której 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wolne wybory do samorządów terytorialnych. Polacy wybierali radnych, a z ich grona wybrani zostali prezydenci i burmistrzowie miast. W Wejherowie wybrano 32 radnych, którzy przecierali szlaki samorządu terytorialnego w nowej polityczno – społecznej rzeczywistości. Powołanie samorządów gminnych zapoczątkowało proces przebudowy państwa. W 1990 roku nastąpiła wielka akcja dekomunizacji, decentralizacji, demokratyzacji i modernizacji, dokonana wspólnym wysiłkiem lokalnych społeczności.

Wojciech Kozłowski podsumował inwestycje zrealizowane w Wejherowie w ciągu minionego ćwierćwiecza.

- Rozwój inwestycyjny Wejherowa od 1989 r. można podzielić na etapy, charakterystyczne okresy – mówił Wojciech Kozłowski. - Pierwszy etap nazwałbym „pionierskim”. Niewątpliwie był to czas, który stawiał przed samorządowcami ambitne zadania m.in. rozwój sieci telefonicznej w Wejherowie, budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, rozbudowę gazociągu, przebudowę ulic. Mocnym akcentem była przebudowa pl. Jakuba Wejhera i przyległych ulic. Powstał deptak w obrębie fragmentów ulic Sobieskiego, 12 Marca, Puckiej i Klasztornej. Ta inwestycja zmieniła istotnie wizerunek centralnego punktu Wejherowa. Kolejny etap zaczął się wraz z początkiem dekady, po roku 2000 i można go scharakteryzować jako „okres przyśpieszenia”. Po wyjściu inwestycji „z ziemi”, czyli wykonaniu sieci podziemnych, nastąpiło przyśpieszenie w budowie dróg, bowiem w dzielnicach – poza kilkoma wyjątkami – dominowały drogi gruntowe. Największą i bardzo ważną inwestycją drogową, była przebudowa drogi krajowej nr 6 na całym odcinku Wejherowa, czyli ul. Gdańskiej i Pierwszej Brygady Pancernej Wojska Polskiego. Oprócz infrastruktury drogowej nastąpił też szybki rozwój infrastruktury sportowej i społecznej. Nastąpił także rozkwit budownictwa. Powstało wiele nowych budynków, a nawet całych osiedli - jak Osiedle Fenikowskiego czy przy ul. Sikorskiego i Sobieskiego. Kolejny etap rozwoju inwestycyjnego nazwałem „złotym okresem unijnym” i wiąże się on z wejściem Polski do Unii Europejskiej oraz możliwością pozyskania dotacji. Ten okres rozpoczął się praktycznie w 2005 roku i zakończył w 2013. Dzięki unijnym środkom wyremontowaliśmy Kalwarię Wejherowską, Park Miejski, zmodernizowaliśmy ul. Wałową i tereny przyległe. Wybudowaliśmy promenadę pieszo-rowerową wzdłuż rzeki Cedron. Ukoronowaniem tego okresu była największa i najbardziej doniosła miejska inwestycja – budowa nowego Wejherowskiego Centrum Kultury czyli Filharmonii Kaszubskiej. Podkreślić należy również termomodernizację wejherowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Pięć placówek za unijne pieniądze zyskało nowy atrakcyjny wygląd oraz spore oszczędności ciepła i pieniędzy. Każdy oceni minione 25 lat po swojemu, zgodnie ze swoim doświadczeniem, poglądami, przeżyciami i obserwacjami, ale trudno nie zgodzić się z opinią, że polepszyła się jakość życia mieszkańców Wejherowa i wzrosła atrakcyjność miasta m.in. turystyczna. Nikt nie może zaprzeczyć, że Wejherowo bardzo się zmieniło, wypiękniało i rozwinęło. To nasz wspólny wkład w ostatnie 25 historii Polski. Zachęcam do spojrzenia w przeszłość i do refleksji.

Wśród gości na sesji pojawili się: Krzysztof Krzemiński - burmistrz Redy, Kazimierz Okrój - przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie, Henryk Skwarło - wójt gminy Wejherowo, Leszek Kiersznikiewicz - zastępca burmistrza Rumi, dyrektorzy wejherowskich placówek oświatowych oraz jednostek organizacyjnych miasta.

Pliki do pobrania:
10 lat obecności Polski w Unii Europejskiej – Leszek Glaza
Jak zmieniło się Wejherowo? Inwestycje 1989-2014 – Wojciech Kozłowski

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020