Verba Sacra zabrzmiała po raz dziesiąty w Wejherowie

Wtorek, 15 Styczeń 2013
Wejherowo

Po raz dziesiąty mieliśmy okazję być w wejherowskiej kolegiacie świadkami niecodziennego widowiska artystycznego jakim jest Verba Sacra - Modlitwy Katedr Polskich. Słowa psalmów usłyszeliśmy tym razem nie tylko w języku kaszubskim w wykonaniu Danuty Stenki, ale i w języku oryginalnym czyli hebrajskim - o. Jakuba Waszkowiaka oraz w języku greckim i polskim - Jerzego Kiszkisa. Oprawę muzyczną przygotował Cezary Paciorek i Chór Camerata Musicale pod kierunkiem Aleksandry Janus.

Wielbiciele cyklu Verba Sacra podkreślają fenomen tego wydarzenia. Teksty Pisma Świętego w języku kaszubskim przyciągają nie tylko spragnionych "pokarmu duchowego", ale także przeżyć estetycznych. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt postanowił wyróżnić repliką statuetki Jakuba Wejhera Danutę Stenkę, która od początku uświetnia to wydarzenie oraz Medalem Róży - Przemysława Basińskiegoo. Adama R. Sikorę.

- Jestem dumny z faktu, że wejherowska kolegiata należy do jedenastu kościołów Europy, w których odbywały się i kontynuowane są Modlitwy Katedr Polskich - powiedział prezydent Krzysztof Hildebrandt. - W tym miejscu chciałbym podziękować gospodarzowi Księdzu Prałatowi Tadeuszowi Reszce, za pomoc organizacyjną i gościnne otwarcie drzwi Kolegiaty. Jestem radośniejszy wiedząc, że słuchacze wejherowskich spotkań zaliczają się do wielotysięcznego audytorium Cyklu "Verba Sacra" i że wśród słuchaczy kaszubskiego Cyklu są osoby, które uczestniczyły w każdym spotkaniu, począwszy od 2004 roku.

Danuta Stenka jak dotąd wypowiedziała po kaszubsku 37 tysięcy słów Pisma Świętego, którego tłumaczenia dokonał na język kaszubski dokonał o. Adam Ryszard Sikora.

- Spotkanie było w tym roku wyjątkowe, bowiem Pismo Święte czytaliśmy we trójkę - o. Jakub po hebrajsku, Jerzy Kiszkis fragmenty po polsku i w grece, ja po kaszubsku, zatem trzy głosy - cztery języki - mówi Danuta Stenka. - Teksty w pierwszych edycjach Verba Sacra musiałam czytać równolegle z językiem polskim, nie znałam znaczenia niektórych słów. Tym razem przeczytałam ten tekst ot tak, po prostu. Umiejętność czytania po kaszubsku nabyłam dzięki uczestnictwie w tym projekcie - to jest moja zdobycz, którą stąd wyniosłam. Czas na Cerbę rezerwuję natychmiast i z przyjemnością uczestniczę w tym niesamowitym wydarzeniu. Z największą chciałabym wziąć udział w kolejnej edycji.

Jak powiedziała aktorka, replika Statuetki Jakuba Wejhera "pojedzie" z nią do domu i będzie przypominać o Wejherowie i Verba Sacra.

Cykl Verba Sacra, jako projekt interdyscyplinarny artystyczno-naukowo-religijny, powstał dla uczczenia Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 i poświęcony jest tradycji słowa w kulturze duchowej narodu polskiego. Jego autorem jest reżyser Przemysław Basiński z Poznania. Myślą przewodnią projektu jest ukazanie piękna treści zawartych w literaturze klasycznej i w Biblii oraz piękna zabytkowej architektury sakralnej. Twórcy cyklu przyświecała także idea powrotu do sztuki wybitnego słowa i przywrócenia mu należnego miejsca we współczesnej kulturze. Cykl, ze względu na swoją wielką wartość, trwał od roku 2000, a prezentacje poszerzano o kolejne dzieła. W grudniu 2003 roku w Poznaniu, po raz pierwszy w ramach cyklu Verba Sacra, literacki język polski został wzbogacony językiem kaszubskim. Od tego czasu, każdorazowo w styczniu w latach następnych, słowo Biblii w tłumaczeniu na język kaszubski za sprawą o. Adama Ryszarda Sikory, wybrzmiewa w duchowej stolicy Kaszub - w Wejherowie.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawują m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Związek Artystów Scen Polskich, Metropolita Gdański ks. abp Sławoj Leszek Głódź i Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizatorzy: Prezydent Miasta Wejherowa, Parafia pw. Św. Trójcy w Wejherowie, Wejherowskie Centrum Kultury i Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Wśród zebranych gości był ksiądz abp. dr Tadeusz Gocłowski, Ojcowie Franciszkanie z Wejherowa i całej Prowincji Poznańskiej, prof. dr hab. Bogdan Walczak z Instytutu Filologii Polskiej w Poznaniu.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020