W trosce o bezpieczeństwo pieszych

Niedziela, 3 Kwiecień 2011

Jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych, zwłaszcza z udziałem pieszych jest przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych. To bodaj jedno z  najbardziej ulubionych wykroczeń pieszych. Forsowanie płotków ogrodzeń łańcuchowych, przechodzenie przez żywopłoty to równie częste naruszenia przepisów.

Miejsca w których najczęściej dochodzi do wypadków drogowych z udziałem pieszych:

- przystanki komunikacji miejskiej - przyczyna to: przebieganie z  jednego środka komunikacji do drugiego stojącego już na przystanku czy wybieganie (wychodzenie) pod koła samochodu zza stojącego na przystanku autobusu.- chodniki bądź drogi dla pieszych - tu przyczyna leży po stronie kierowców, którzy wymuszają pierwszeństwo na pieszych czy nagle wjeżdżają na chodnik w wyniku utraty panowania nad pojazdem.- pobocza dróg - tu na wypadki narażone są najbardziej osoby w małych miejscowościach, które pieszo poruszają się z jednej miejscowości do drugiej.Tu częstą przyczyną wypadków jest poruszanie się niewłaściwą stroną jezdni (czyli tą, którą jadą pojazdy).Ale pory roku sprzyjające powstawaniu tego typu wypadków to właśnie jesień i zima, gdy bardzo szybko zapada zmierzch, nawierzchnia jezdni jest mokra bądź śliska, a wędrujące poboczami osoby są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo.

Należy pamiętać o ubiorze odróżniającym się kolorystycznie od otoczenia wyposażone koniecznie w elementy odblaskowe widoczne z daleka.Obowiązek ustępowania pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu wynika z art. 26 prawa o ruchu drogowym, zgodnie z którym \"Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu\".Bardzo często dochodzi do potrąceń pieszych w momencie wykonywania manewru skrętu w lewo lub prawo, ale i w tym przypadku przepis art. 26 ust. 2 prd mówi wyraźnie: \"Kierujący pojazdem, który skręca w  drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża\".

Do najpoważniejszych jednak wykroczeń w ruchu drogowym popełnianych przez kierujących dochodzi wówczas, kiedy kierowcy wyprzedzają na przejściu dla pieszych, lub bezpośrednio przed nim, bądź też omijają pojazdy, które zatrzymały się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.Tego typu zachowania powodują najtragiczniejsze wypadki drogowe, najczęściej ze skutkiem śmiertelnym. Dlatego też ustawodawca przypisał tego typu naruszeniom największą ilość punktów karnych oraz stosunkowo wysoką grzywnę nakładaną w drodze mandatu karnego.* omijanie - 10 pkt - 500 zł* wyprzedzanie - 9 pkt - 350 zł* nieustąpienie pierwszeństwa pieszym - 8 pkt - 350 zł

PIESZY POWINIEN !!!

  • Upewnić się czy jest możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię - obserwacja ruchu pojazdów z obu kierunków.
  • Nie wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, nawet na przejściu dla pieszych - kierowca nie zatrzyma pojazdu w miejscu.
  • Nie wchodzić na jezdnię w sytuacji braku pełnej widoczności - zza pojazdu (szczególnie autobusu lub tramwaju w rejonie przystanków) bądź przeszkody.
  • Nie wbiegać na jezdnię, lecz spokojnie wchodzić.
  • Przechodzić jezdnię bez zwalniania i zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby.
  • Przekraczać jezdnię tylko w miejscach dozwolonych.
  • Nie przeskakiwać płotków, żywopłotów, kwietników i innych elementów oddzielających ruch pieszy od kołowego.
  • W miarę możliwości być oznakowanym za pomocą światełek odblaskowych - młodzież poniżej lat 15 ma taki obowiązek.
Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020