W wejherowskim Starostwie ruszył nabór do projektu - Równe szanse na swój biznes 2

Czwartek, 31 Październik 2013
Małe Trójmiasto

W wejherowskim Starostwie ruszył nabór do projektu "Równe szanse na swój biznes 2".

Projekt  polega na udzieleniu kompleksowego wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz  wsparcia finansowego do 46 600 zł dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wejherowskiego, którzy chcą założyć własną działalności gospodarczą.

Projekt "Równe szanse na swój biznes 2" realizowany jest w ramach Działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Działanie to ma na celu promocję oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Projekt realizowany będzie w kolejno następujących po sobie etapach:

 • I etap - Rekrutacja uczestników projektu - 26 osób (listopad 2013 r. - styczeń 2014 r. ),
 • II etap - Obowiązkowe szkolenie "ABC Przedsiębiorczości", dodatkowe szkolenia wynikające z Indywidualnego Planu Działania, indywidualne doradztwo w zakresie tworzenia biznesplanu razem 74 h - 26 osób (styczeń - luty 2014 r.),
 • III etap -  Ocena opracowanych przez uczestników projektów biznes planów  przedsięwzięcia (luty 2014 r.),
 • IV etap - Przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej - 22 osoby (luty - marzec 2013 r.),
 • V etap - Udzielenie wsparcia pomostowego - 22 osoby (specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe wsparcie pomostowe - marzec - wrzesień 2014 r.),
 • VI etap - Rozliczenie przyznanej dotacji jednorazowej i wsparcia pomostowego,
 • VII etap - Monitoring 12 - miesięcznego  okresu obowiązkowego prowadzenia działalności gospodarczej.

Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą, które spełniają poniższe kryteria :

a)  zamieszkują na terenie powiatu wejherowskiego, zgodnie z definicją przetoczoną w Kodeksie Cywilnym, w dniu ogłoszenia rekrutacji, (tj. 25.10.2013 r.),

b) zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą w powiecie wejherowskim,

c) są w wieku 18-29 lat lub/i osobami niepełnosprawnymi w wieku 18-44 lat,

d) są osobami nieaktywnymi zawodowo lub bezrobotnymi,

e) nie były współ- lub właścicielami przedsiębiorstwa i nie prowadziły działalności  gospodarczej  przez ostatnie 12 miesięcy (przed datą złożenia formularza rekrutacyjnego oraz podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie),

f) nie podlegają wyłączeniu ze wsparcia na podst. obowiązujących przepisów krajowych i unijnych.

W projekcie przewidziano preferencje dla osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku do 30 roku życia.

W ramach projektu przewidziane zostały następujące typy wsparcia:

 • jednorazowa dotacja inwestycyjna - czyli bezzwrotne wsparcie kapitałowe na sfinansowanie kluczowych wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa w maksymalnej wysokości do 40 000 zł;
 • podstawowe wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do 1 100  zł oraz specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze;

Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane w Punkcie Rekrutacji od 14 listopada 2013 r. w godzinach 9.00 - 15.00. Termin przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych upływa 20 listopada  2013 r. (środa) o godz. 14.00. (decyduje data wpływu do Punktu Rekrutacji).

Formularz zgłoszeniowy i  regulaminy dostępna są stronie internetowej projektu www.rowneszanse2.pl oraz w biurze Projektu.

 Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych:

 • 06 listopada 2013 r., środa, godz. 13.00 - Urząd Miasta Redy
 • 07 listopada 2013 r., czwartek,  godz. 13.00 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie
 • 12 listopada 2013 r. , wtorek, godz. 13.00 - Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie
 • 14 listopada 2013 r., czwartek, godz. 13.00 - Urząd Miasta w Rumi

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020