Walka z Zagórską Strugą!

Środa, 3 Luty 2010

Pierwsze problemy z Zagórską Strugą tej zimy (2009/20010) pojawiły się ok. 11 stycznia 2010, kiedy to gwałtownie spadła temperatura powietrza. W strukturach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Rumi została powołana na stałe Grupa Monitorowania Prognoz i Analiz kierowana przez Komendanta Straży Miejskiej w Rumi. Działając w ramach tej grupy Straż Miejska w Rumi przez całą zimę sprawdza stan rzeki, by na czas zapobiegać jej wylewom.

W sytuacjach kryzysowych, tj. wtedy, gdy stan wody w Zagórskiej Strudze zaczyna dochodzić do stanów alarmowych, w porozumieniu i pod kierownictwem Burmistrza Miasta oraz Referatu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, podejmowane są działania związane z udrażnianiem rzeki. Mają one na celu zapobiec wylewom. Wiąże się to z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom oraz ochroną mienia prywatnego i komunalnego przed stratami materialnymi. W tym roku woda gwałtownie spiętrzyła się tylko w kilku miejscach w dniu 18 stycznia.

Poza monitorowaniem i kontrolowaniem szczególnie niebezpiecznych miejsc, wyposażeni w bosaki i specjalne grabie (długości 3 m) strażnicy rozbijają tworzące się zatory, co zwykle doprowadza do uniknięcia podtopień. Kiedy jednak mróz przekracza -15 stopni, tworzy się tak gruby lód, że bosaki są niewystarczające - Zespół Zarządzania Kryzysowego uruchamia wówczas ciężki sprzęt tzn. koparki. Są jednak takie miejsca, gdzie koparki nie mogą dotrzeć. Są to np. przestrzenie pod mostami, przepustami i kładkami. Wtedy jeden ze strażników zakłada ubiór nurka wypożyczany z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rumi i brodząc w rzece toporem rozbija lód. Tak było we wtorek 26 stycznia br. Akcję obrazują załączone fotografie.

Stan wody w rzece podlega stale bezpośredniej kontroli i nadzorowi Burmistrza Miasta, co czyni za pośrednictwem Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W zespole tym zagadnieniem zajmują się Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa - pan Paweł Dąbrowski oraz Kierownik Referatu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego - pan Adam Pacek. W sytuacjach krytycznych Burmistrz Miasta kieruje działaniami osobiście. Tak było w dniu 26 stycznia br. Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą z Rumi Zespół Zarządzania Kryzysowego wzywa na pomoc w sytuacjach szczególnie ciężkich - albo w celu uzyskania wskazówek co do dalszego działania. Wspólnie podejmowane są też decyzje dotyczące użycia jeszcze większych sił ludzkich.

Zapraszamy do galerii zdjęć z akcji

Autor: R. Świrski

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020