Wejherowo 10 lat w Unii Europejskiej

Wtorek, 13 Maj 2014
Wejherowo

Renowacja Kalwarii Wejherowskiej, rewitalizacja Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego i Śródmieścia Wejherowa z remontem ul. Wałowej, budowa Filharmonii Kaszubskiej, budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Cedron, termomodernizacja wszystkich wejherowskich szkół - to inwestycje miejskie współfinansowane z Funduszy Europejskich. W ciągu minionych 10 lat Wejherowo zdobyło dofinansowanie z Unii Europejskiej na dziewięć projektów, których wartość wyniosła ok. 100 mln zł.

- Dziesiąta rocznica przynależności do Unii Europejskiej to dobra okazja do podsumowania wpływu członkostwa na samorządy – mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. -  Dzięki funduszom europejskim udało nam się przeprowadzić w Wejherowie szereg dużych inwestycji. Oczywiście na tym nie koniec, mamy już plany na wykorzystanie kolejnych środków unijnych i przygotowujemy się do tego wykorzystując zdobyte doświadczenie.

{widget::80}A wszystko zaczęło się w 2004 roku, kiedy już po wstąpieniu Polski do Unii władze miasta Wejherowa rozpoczęły starania o przyznanie z funduszy europejskich środków na remont i modernizację Kalwarii. Przełomowym był rok 2005, w którym miastu została przyznana unijna dotacja na kapitalny remont kaplic kalwaryjskich, który zakończono w 2008 r.  Projekt objął renowację 25 kaplic. Renowacja polegała nie tyle na remoncie kaplic, ale wręcz uratowaniu tych dóbr kultury sakralnej. Otrzymaliśmy szereg nagród za renowację Kalwarii Wejherowskiej m.in. w I edycji konkursu „Polska Pięknieje - 7 cudów unijnych funduszy” nagroda za przeprowadzenie renowacji Kalwarii Wejherowskiej oraz tytuł „Najlepsza promocja turystyki w Województwie Pomorskim”. Kalwarię docenił także Generalny Konserwator Zabytków za wzorowe przeprowadzenie prac remontowo – konserwatorskich. W 2009 r. w 13. edycji konkursu „Modernizacja Roku 2008” przyznano nagrodę miastu Wejherowo, jako inwestorowi renowacji Kalwarii, za jej kompleksowy remont.

Kolejną ważną dla Wejherowa inwestycją dofinansowana z unijnych środków była rewitalizacja Śródmieścia oraz wejherowskiego parku. Modernizacja ul. Wałowej i terenów przyległych objęła prace przy ul. Rzeźnickiej, ul. Wałowej, na ul. Dąbrowskiego i Północnej. To jedna z największych inwestycji w Wejherowie o wartości prawie 15 mln zł, na którą 60 proc. środków władze miasta zdobyły z Unii Europejskiej. Projektowi towarzyszyły tzw. projekty miękkie czyli działania prospołeczne, jak np. Klub Integracji Społecznej dla mieszkańców, festyn integracyjny „Maj na Wałowej”, program edukacyjny w szkołach przeprowadzony przez policję, półkolonie TPD czy warsztaty „Magia ulicy” przygotowane przez WCK.

Rewitalizacja parku (w latach 2009-2011) objęła odtworzenie i budowę ścieżek parkowych w ich historycznym przebiegu, pielęgnację i zachowanie drzewostanu, nasadzenia nowej zieleni, wykonanie instalacji nawadniającej nową zieleń, stworzenie ścieżki dydaktycznej poprzez oznakowanie cennych przyrodniczo okazów. Powstał ogromny plac zabaw, zewnętrzna siłownia, polana piknikowa, altana widokowa, pergola różana. Dzięki systematycznej rewitalizacji park stał się  urokliwym i wręcz magicznym miejscem dla mieszkańców Wejherowa i turystów. Obecnie stanowi najważniejszy w mieście teren rekreacyjnych licznie odwiedzany przez mieszkańców.

Dzięki dotacjom unijnym udało się przeprowadzić  termomodernizację wejherowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Realizacja projektu pozwoliła obniżyć straty ciepła w placówkach, a tym samym zracjonalizować poziom zużywanej energii. Poprawiła się też estetyka szkół, które zyskały nowe elewacje. Zakres inwestycji objął docieplenie ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz przebudowę wewnętrznej instalacji c.o. Inwestycja przeprowadzona była w Zespole Szkół nr 1, ZS nr 2 i ZS nr 3, Szkole Podstawowej nr 9, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2.

W ubiegłym roku w Wejherowie oddano do użytku dwie potężne inwestycje – kulturalną i turystyczno-rekreacyjną. Zakończono  bowiem budowę nowego budynku Wejherowskiego Centrum Kultury - Filharmonii Kaszubskiej. To niewątpliwie największa inwestycja miejska realizowaną w ramach programu rewitalizacji realizowanego w latach 2008-2015. Nowe centrum pozwala realizować imprezy kulturalne i rozrywkowe na najwyższym poziomie. Na realizację tej inwestycji miasto zdobyło dotację unijną ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

W 2013 r. oddano także do użytku promenadę pieszo - rowerową wzdłuż rzeki Cedron wybudowaną w nowoczesnej technologii dzięki dotacji z Unii Europejskiej. Dzięki tej inwestycji jest łączność z ul. Chopina i drogami prowadzącymi w kierunku morza.

- Wejherowo w ostatnich latach bardzo się zmieniło – wypiękniało i rozwinęło – mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. - Naszym celem jest to, aby w Wejherowie żyło się bardziej komfortowo, aby ludzie czuli się tu dobrze, chcieli spędzać wolny czas całymi rodzinami. Chcemy kontynuować wizję rozwoju Wejherowa - miasta przyjaznego dla mieszkańców i atrakcyjnego dla turystów. Przeszkód jest wiele, ale od tego są trudności, aby je pokonywać. To mobilizuje do dalszej pracy na rzecz Wejherowa.

 

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020