Wejherowo: Prace inwestycyjne w północnej części Parku Majkowskiego nabierają tempa

Środa, 20 Sierpień 2014
Wejherowo

W Wejherowie trwają prace inwestycyjne w północnej części Parku Majkowskiego. W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty melioracyjne na kanale północnym, obudowanie brzegów kamieniem oraz budowę układu podświetlanych fontann na kanale wzdłuż ul. Parkowej.

Dodatkowo zostanie wybudowany most na zakręcie ul. Parkowej z ul. Św. Jacka. Łukowa, drewniana i stylowa konstrukcja, zastąpi betonowy mostek w tym miejscu. Wzdłuż ulicy Parkowej przewidziano również budowę chodnika.

  • Ta kolejna trafna inwestycja w parku miejskim, z pewnością sprawi, że będzie on jeszcze bardziej magiczny i atrakcyjny. Nie od dziś wiadomo, że Park Majkowskiego to jedno z ulubionych miejsc mieszkańców Wejherowa jak i turystów odwiedzających gród Wejhera. Mam nadzieję, że dzięki tej inwestycji park będzie jeszcze liczniej odwiedzany! - powiedział Jacek Thiel, szef promocji Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

Projekt rewitalizacji parku rozpoczęto latem 2009 roku. Polegał on na przywróceniu walorów historyczno-przyrodniczych parku. Zakres prac obejmował odtworzenie i budowę ścieżek parkowych w ich historycznym przebiegu, pielęgnację i zachowanie drzewostanu, nasadzenia nowej zieleni, wykonanie instalacji nawadniającej nową zieleń, stworzenie ścieżki dydaktycznej poprzez oznakowanie cennych przyrodniczo okazów. Powstały więc drogi, ścieżki oraz aleje parkowe i altana widokowa. Dokonano również nowych nasadzeń i wykonano pergolę dla róż, by tworzyły aleję różaną. Projekt obejmował także pielęgnację drzewostanu – około 150 szt. starych drzew.

  • Choć projekt unijny związany z rewitalizacją jest już zakończony, wciąż prowadzone są prace w wejherowskim parku – mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. - Planowana przebudowa ul. Zamkowej, budowa chodnika i parkingu w rejonie ulic Parkowej, Zamkowej i Św. Jacka, przebudowa ciągu pieszego łączącego ul. Parkową z ul. Mickiewicza to kolejny etap inwestycji w Parku Miejskim w celu dalszego podnoszenia jego atrakcyjności dla mieszkańców.
Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020