Wejherowo: Promocja dwóch książek Mirosława Lademanna

Wtorek, 25 Grudzień 2012

W przyjemnej i serdecznej atmosferze przebiegło grudniowe zebranie członków Klubu Miłośników Wejherowa, ktore tradycyjnie prowadził Paweł Formela, przewodniczący klubu. Na spotkanie przybyli zastępca prezydenta Piotr Bochiński i sekretarz miasta Bogusław Suawara.

Głównym tematem spotkania była promocja dwóch książek Mirosława Lademanna: "Martyrologium kapłańskie Piaśnicy. Eksterminacja polskiego duchowieństwa katolickiego w lesie piaśnickim 1939" oraz "Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Indywidualnego Rzemiosła Solidarność. Zarząd Terytorialny w Wejherowie 1981. Księga Pamiątkowa w XXX rocznicę organizacji.

Jak powiedział Mirosław Lademann pomysłodawca książki o Solidarności wejherowskiego rzemiosła był Brunon Gajewski, starszy Powiatowego Cechu Rzemiosł, Małych i Średnich Przedsiębiorstw ZP, który wspólnie z z Grzegorzem Gasztą i Stefanem Bołtrukanisem byli konsultantami tej publikacji. Wydawcą książki był Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP ZP w Wejherowie. Oprócz szczegółowego opisu działaności NSZZIR Solidarność, wykazu członków, zbioru ciekawych kserokopii dokumentów, zdjęć i indeksu nazwisk, znajdziemy również słowo wstępne starszego cechu Brunona Gajewskiego i historię rzemioisła indywidualnego w Wejherowie sięgającą początków miasta i minionych wieków.

Bardzo cenną i wartościowa pod względem historycznym publikacją jest książka o martrologii polskich kapłanów w Piaśnicy, która nawiązując do niemieckiej zbrodni ludobójstwa w Piaśnicy pokazuje także temat kościoła katolickiego w ideologii i programie politycznym II Rzeszy. Pionierskim jednak dziełem Mirosława Laddemanna jest zebranie i opracowanie 54. różnej objętości biografii księży katolickich zamordowanych w Piaśnicy, o których współcześni mieszkańcy ziemi wejherowskiej powinni pamiętać. Autor zdobył również 20. fotografii tych kapłanów, które znalazły się w tym wydaniu. Nie zabrakło też miejsca na podrozdziały poświęcone błogosławionym ziemi pomorskiej: bł. s. Alicji Kotowskiej, sł. b. ks. Anastazego Kręckiego i sł. b. ks. Edmunda Roszczyniaskiego, a także notek o śp. księżach Bogusławie Żurawskim z Wejherowa i Zbigniewie Krzewinie z Lesniewa, którzy w swojej misji kapłańskiej uczynili dużo dla upamiętnienia ofiar Piaśnicy. Warto podkreślić, że w publikacji znalazły się krótkie streszczenia w językach polskim, niemieckim, angielskim i kaszubskim infromujące o zbrodni piaśnickiej. Pomysłodawcą tego opracowania i autorem wstępu jest ks. prałat Daniel Nowak, który wspólnie z Elżbietą Groth byli konsultantami tej publikacji.

W trakcie spotkania Mirosław Lademann wręczył obecnym książkę o wejherowskiej Solidarności rzemiosła, a Paweł Formela przedstawił kalendarz spotkań klubu na 2013 rok. Uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia świąteczne i noworoczne.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020