Wejherowo równych szans

Wtorek, 20 Wrzesień 2011

Miasto Wejherowo znalazło się w gronie laureatów konkursu \"Samorząd równych szans 2011\". Rada Nagrody wybrała samorządy, które podejmują ciekawe inicjatywy na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych w życie lokalnych społeczności.


Zdobywcami statuetek i tytułu zostały samorządy: Siemianowice Śląskie, Szczecin, Wejherowo, Ciechocinek, Dębica, Katowice, Kraków, Powiat Mielecki, Powiat Mrągowski, Powiat Policki, Racibórz, Radom, Świdnica, Tczew oraz Zakopane.

W Wejherowie w 2005 r. uchwalono „Strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata 2006-2012\", która określiła sytuację osób niepełnosprawnych. Jednym z celów w/w strategii jest poprawa jakości życia mieszkańców miasta zagrożonych marginalizacją, a wśród zadań: dążenie do zapewnienia osobom niepełnosprawnym możliwości pełniejszego funkcjonowania w społeczności.

- Jako priorytet w działaniach dotyczących rozwiązywania problemów społecznych przyjęliśmy likwidację barier architektonicznych w urzędach, instytucjach kultury, placówkach oświatowych oraz przestrzeni publicznej – mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.Dlatego cieszymy się, że Wejherowo znalazło się w gronie laureatów konkursu „Samorząd równych szans\". Poprzez powyższe działania, które mają służyć niepełnosprawnym mieszkańcom Wejherowa, staramy się prowadzić politykę przyjaznego miasta.

Jak podkreśla Bogdan Tokłowicz, zastępca prezydenta Wejherowa, aby poprawić jakość i komfort życia oraz dostęp do kultury osób niepełnosprawnych, oddano do użytku zmodernizowany obiekt Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, w której działa biblioteka cyfrowa, czytelnia internetowa z  bezpłatnym dostępem do Internetu, skomputeryzowany punkt obsługi czytelników, a cały obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kolejną oddaną w 2009 roku do użytku inwestycją był zmodernizowany budynek Urzędu Miejskiego w Wejherowie spełniający wszystkie niezbędne wymogi do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. W Urzędzie Miejskim wprowadzono elektroniczne biuro obsługi klienta i elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP w ramach realizacji polityki równych szans i  przeciwdziałaniu „wykluczeniu cyfrowemu\", zapewniło to zdalny dostęp do urzędu dla osób niepełnosprawnych, bez konieczności uciążliwego przemieszczania się, a tym samym umożliwiło pełniejsze funkcjonowanie w  społeczeństwie.

W 2010 roku przeprowadzono modernizację budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Budynek po modernizacji zapewnia funkcjonalność i ma wyższą wartość użytkową obiektu poprzez przystosowanie dla osób niepełnosprawnych, zapewniając im niezbędny komfort obsługi.

- W ramach wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 3 w Wejherowie przy ul. Nanickiej 22 promującym kształcenie integracyjne zlikwidowano bariery architektoniczne i zamontowano dźwig dla osób niepełnosprawnych – mówi Bogdan Tokłowicz. - Obecnie uczniowie z  niepełnosprawnością, mający trudności w samodzielnym poruszaniu się, dzięki zamontowanemu dźwigowi samonośnemu, mogą samodzielnie korzystać z  pełnej oferty szkolnej. Zajęcia odbywające się na różnych kondygnacjach są dostępne również dla tych uczniów.
Aby zapewnić osobom niepełnosprawnym pełny dostęp do kultury miasto jest w trakcie realizacji budowy Filharmonii Kaszubskiej – Regionalnego Centrum Kultury w Wejherowie, który zostanie oddany do użytku w roku 2012. Nowy obiekt będzie budynkiem zapewniającym pełną i stałą dostępność dla osób niepełnosprawnych.

W ramach „Rewitalizacji Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa\" wszystkie ciągi komunikacyjne są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Ułatwieniem dla zmotoryzowanych kierowców niepełnosprawnych będą oznakowane miejsca parkingowe. W Wejherowie komunikacja publiczna jest przyjazna niepełnosprawnym mieszkańcom miasta - Miejski Zakład Komunikacji posiada autobusy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Aby zwiększyć udział niepełnosprawnych w życiu sportowym, miasto przyznaje dotacje w ramach otwartych konkursów ofert z  zakresu rozwoju sportu osób niepełnosprawnych. Priorytetowo traktowane są działania z zakresu integracji społecznej poprzez sport osób niepełnosprawnych. Corocznie wspierane są następujące organizacje: Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe „START\", Polski Związek Głuchych, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Polski Związek Niewidomych.

 

Wręczenie statuetek, dyplomów i nagród specjalnych będzie miało w tym roku szczególną oprawę. Odbędzie się 24 września 2011 roku w Hotelu Grand Nosalowy Dwór w Zakopanem podczas gali organizowanej w ramach Ogólnopolskiego Forum Integracji Społecznej.
Nagrody specjalne w  tegorocznej edycji konkursu \"Samorząd równych szans\" przyzna Pani Minister Elżbieta Radziszewska - Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Polski Związek Głuchych. Organizatorem konkursu jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z Krakowa.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020