Wejherowo: Sukces prezydenta Krzysztofa Hildebrandta

Środa, 24 Grudzień 2014
Wejherowo

Wejherowscy radni jednogłośnie uchwalili i przyjęli oklaskami budżet miasta na 2015 rok zaproponowany przez prezydenta Krzysztofa Hildebrandta. Przyszłoroczny budżet Wejherowa jest proinwestycyjny i prorozwojowy. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami prezydenta, oprócz kontynuacji inwestycji w Śródmieściu, szczególny nacisk zostanie położny na zadania w dzielnicach poza centrum -  na Śmiechowie, Dzielnicy Przemysłowej i pobliżu Osiedla Sucharskiego. 

Jak przyznali sami radni, pierwsza sesja budżetowa w VII kadencji Rady Miasta Wejherowa okazała się historyczną,  bowiem budżet uchwalono jednogłośnie. 

  • Budżet ten został tak skonstruowany, aby Wejherowo mogło się harmonijnie rozwijać, zgodnie z naszą strategią opracowaną na lata 2012- 2022 – mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. - Rok 2015 to kolejny trudny rok dla finansów samorządowych. Zaproponowany przez mnie budżet Wejherowa zapewnia dalszą poprawę warunków życia mieszkańców i zabezpiecza funkcjonowanie miasta we wszystkich dziedzinach. Zawsze stawiam sobie wysoko poprzeczkę, bo zależy mi, aby Wejherowa było prężnie rozwijającym się miastem, przyjaznym dla mieszkańców, dbającym o porządek, dziedzictwo kulturowe i historyczne, zapewniającym możliwe najwyższy standard życia wejherowianom

Wolę Wejherowo: Jesteśmy skuteczni!

  • Ten budżet jest dobry, zresztą podobnie jak i poprzednie, co potwierdzili mieszkańcy  ponownie wybierając w pierwszej turze  Krzysztofa Hildebrandta na prezydenta. My, jako radni „Wolę Wejherowo” od wielu lat wspieramy prezydenta Hildebrandta i jesteśmy współodpowiedzialni za zarządzanie miastem. Prezydent już wcześniej zapowiadał  kierunek inwestycji miejskich na kolejne lata. Ten budżet jest realizacją wniosków mieszkańców oraz naszych, co daje nam satysfakcje, że jesteśmy skuteczni, że nasze postulaty są realizowane i przynoszą korzyści wejherowianom. -  mówi przewodniczący klubu radnych „Wolę Wejherowo” Wojciech Kozłowski  – Wejherowska Platforma Obywatelska rozrabiała i machała szabelką, a myśmy spokojnie rozmawiali z prezydentem, bez agresji  i konfrontacji ustalaliśmy plany na najbliższe lata. Nie jesteśmy zaskoczeni tym, że obecnie z inwestycjami szerzej wchodzimy na osiedla poza centrum. W ostatnich latach realizowaliśmy bowiem inwestycje, na które mogliśmy zdobyć środki unijne i były one zlokalizowane w centrum: Filharmonia Kaszubska, Park Miejski, Wałowa i okolice, promenada nad rzeką Cedron. Jednak Prezydent Hildebrandt obiecał nam, że po ich wykonaniu szczególny nacisk położymy na Śmiechowo, Dzielnicę Przemysłową Osiedle Sucharskiego i inne miejsca bardziej odlegle od centrum. I to się teraz staje faktem. Oczywiście wcześniej na osiedlach też były budowane drogi, ale teraz będzie ich więcej. Prezydent Krzysztof Hildebrandt dotrzymuje danego słowa.  

Jednak jak dodaje przewodniczący klubu radnych „Wolę Wejherowo” Wojciech Kozłowski: 

  • My nie zapominamy o mieszkańcach w centrum miasta, tu mieszkają tysiące wejherowian i ich potrzebny są dla nas bardzo ważne. Dlatego postulowaliśmy kontynuację Programu Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa i znalazło to swoje odbicie w budżecie na 2015 rok.

Dochody i wydatki

Tegoroczne dochody Wejherowa wyniosą 152.313.655 zł, natomiast wydatki 149.518.213 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 2.795.442 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych. W 2015 roku planowane wydatki majątkowe, przede wszystkim inwestycje, wyniosą 17.659.188 zł. 

Oświata i sprawy społeczne

Budżet oświaty na rok 2015 zaplanowano w wysokości 52.895.154 zł, natomiast wstępna subwencja oświatowa to kwota 34.804.076 zł. Miasto musi więc znów dopłacić ze swojego budżetu ponad 18 milionów złotych do zadania rządowego. To niezwykle obciąża wydatki z budżetu kosztem innych zadań, np. inwestycyjnych. W budżecie na 2015 roku przewidziano niemałe pieniądze na sport, kulturę, pomoc społeczną i organizacje pozarządowe.

Inwestycje

W zakresie inwestycji kontynuowane będą rozpoczęte i zaplanowane zadania w Śródmieściu, ale wydatnie zwiększone zostaną środki na zadania poza centrum -  na Śmiechowie, Dzielnicy Przemysłowej i pobliżu Osiedla Sucharskiego, co zapowiedział prezydent Krzysztof Hildebrandt w wystąpieniu inauguracyjnym po zaprzysiężeniu na pierwszej sesji w tej kadencji.  

Na zadania drogowe poza centrum przeznaczonych zostanie ponad 75% środków inwestycyjnych. Na uwagę zasługuje budowa połączenia drogowego ulicy Sucharskiego z drogą krajową nr 6 - „Węzeł Działki” (4 mln zł na 2015 r. i 4 mln zł na 2016 r. ) oraz dalsze przygotowania do budowy "Węzła Kwiatowa" z tunelem  oraz "Węzła Zryw" z tunelem i całym układem drogowym na Śmiechowie. Jako pierwszy etap prac zostanie wykonana m.in.  kanalizacja deszczowa w ul. Gryfa Pomorskiego i okolicach za 2,6 mln zł. Rozpocznie się też za 2,5 mln zł budowa układu drogowego ul.Lelewela-Nadrzeczna, łączącego ul. Ofiar Piaśnicy z ul. Chopina. Wykonana zostanie m.in. ul. Leśna. W sumie realizowanych będzie 17 zadań drogowych za łączną kwotę 13,7 mln zł, z czego za 10,5 mln zł poza centrum.

Ponadto kontynuowana będzie rewitalizacja Parku Miejskiego im.Majkowskiego, przewidziano budowę budynku zaplecza sanitarno – szatniowego z salą treningową dla istniejącego zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 9, zakończy się budowa budynku mieszkalnego przy ul. Iwaszkiewicza na 64 mieszkania komunalne. Planowane jest wykonanie projektu technicznego nowego zagospodarowania tzw. starego basenu przy ul. Kalwaryjskiej-Strzeleckiej w ramach Program Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa.

Budżet obywatelski

W budżecie na 2015 r. zabezpieczono 400 tys. zł na realizację po raz pierwszy budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa. Budżet obywatelski jest formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu miasta na wskazane i wybierane bezpośrednio przez mieszkańców projekty mieszczące się w kompetencjach gminy. W ramach budżetu obywatelskiego realizowane będą zadania inwestycyjne i nie inwestycyjne. 

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020