Wejherowo: Świąteczne spotkanie samorządowców

Piątek, 23 Grudzień 2011

Z udziałem nowo mianowanego wojewody pomorskiego Ryszarda Stachurskiego i  prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka odbyło się w wejherowskim ratuszu świąteczne spotkanie Metropolitalnego Forum Samorządowego „Norda".

Wzięli w nim udział włodarze miast i gmin tworzących „Nordę" a więc Gdyni, Redy, Rumi, Wejherowa i Gminy Wejherowo, Pucka i Gminy Puck, Kosakowa, Szemuda, Łęczyc i Lini.
Korzystając z obecności nowego wojewody prezydenci, burmistrzowie i wójtowie przedstawili najważniejsze inwestycje i problemy swoich gmin.
Wojewoda Ryszard Stachurski powiedział, że w 2012 roku zamierza podnieść jakość pracy Urzędu Wojewódzkiego i skonsolidować nadzór nad wszystkimi instytucjami i  służbami, nad którymi sprawuje bezpośredni nadzór. Zamierza uczynić wszystko, aby najważniejsza impreza roku Euro 2012 zakończyła się sukcesem ku zadowoleniu wszystkich mieszkańców, nie tylko Gdańska, ale i  całego regionu. A także doprowadzić do sprawnego działania systemu centralnego powiadamiania ratunkowego w naszym województwie.

- Życzę Państwu abyście byli otoczeni życzliwymi ludźmi i swoją życzliwością obdarzali innych – powiedział Ryszard Stachurski.
Przewodniczący Metropolitalnego Forum Samorządowego „Norda" Wojciech Szczurek powiedział, że forum zajmuje się bardzo konkretnymi sprawami dla regionu. Wspólnie dyskutowane są podejmowane decyzje i inicjatywy jak. np. inwestycje drogowe Obwodowa czy Północna, która jest przedłużeniem obwodnicy aż do Wejherowa. Wspólnie od wielu lat podejmowane są tematy dotyczące gospodarki komunalnej (KZG Dolina Redy i Chylonki), śmieciowej (Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Łężycach), wodnej i ściekowej (PeWiK), a także spraw edukacji oraz promocji gospodarczej turystycznej.

- W tym gronie warto szukać tematów, które w sposób realny budują więź między gminami – powiedział Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.
Uczestnicy spotkania wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu pary muzyków z Państwowej
Szkoły Muzycznej I st. w Wejherowie oraz złożyli sobie życzenia dzieląc się opłatkiem. Słowo boże wygłosił ks. prałat Tadeusz Reszka.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020