Wejherowo: Urząd odpowiada Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego

Środa, 16 Lipiec 2014
Wejherowo

Poniżej prezentujemy odpowiedź Urzędu Miejskiego w Wejherowie na pismo stanowiące wniosek o usunięcie urządzenia rejestrującego przejazd na czerwonym świetle przez skrzyżowanie ulic Gdańska - Orzeszkowej w Wejherowie.


Wejherowo, dnia 15.07.2014 r.

WOO.7226.1.2014.IW


Główny Inspektor
Transportu Drogowego
ul. Postępu 21
02-676 Warszawa

W związku z otrzymaniem w dniu 08.07.2014 r. pisma nr CAN.WTU.730.232.2014.0293, stanowiącego wniosek o usunięcie urządzenia rejestrującego przejazd na czerwonym świetle przez skrzyżowanie ulic Gdańska – Orzeszkowej w Wejherowie, wyrażamy zaskoczenie faktem zaangażowania się Głównego Inspektora Transportu Drogowego w konflikt polityczny i kampanię przed wyborami samorządowymi w Wejherowie i opowiedzenia się po stronie jednej ze stron, a mianowicie Platformy Obywatelskiej. Świadczy o tym treść pisma i sposób jego przekazania Prezydentowi Miasta Wejherowa. Ponadto otrzymany wniosek nie ma podstaw prawnych i faktycznych. Stwierdzamy co następuje.

1. Pismo datowane przez GITD na dzień 30.06.2014 r., w dniu 01.07.2014 r. było już kolportowane w internecie przez członków Platformy Obywatelskiej, w dniu 04.07.2014 r. stało się nawet przedmiotem publikacji prasowych, zaś do Urzędu Miejskiego w Wejherowie pismo dotarło dopiero w dniu 08.07.2014 r. Urząd nie mógł odnieść się do tego pisma i do komentarzy zanim je oficjalnie otrzymał, co jest dowodem na celową manipulację przy jego przekazywaniu. Dlaczego i od kogo osoby postronne otrzymały kopię tego pisma i to dużo wcześniej niż uprawniony do tego adresat? Czy to jest normalna i powszechnie stosowana praktyka przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego w całej Polsce? Czy to właściwy sposób postępowania GITD w kontaktach z urzędami? Oczekuję wyjaśnień w tej sprawie.
Niebezpieczna jest sytuacja, w której urząd państwowy, taki jak GITD, angażuje się w walkę polityczną i wyborczą. Stawia to pod znakiem zapytania bezstronność jego działania, obiektywizm ocen i słuszność stawianych wniosków, co odnajdujemy w otrzymanym piśmie.

2. Przypominam, że urządzenie rejestrujące na skrzyżowaniu ulic Gdańska – Orzeszkowej zamontowane zostało 19.12.2013 r. przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie, po otrzymaniu wszystkich wymaganych prawem zezwoleń, w tym zgody Głównego Inspektora Transportu Drogowego nr CAN.730.232.201301.04 z dnia 21.08.2013r. GITD wydając powyższą zgodę znał zapewne treść Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywaniem pomiarów przez urządzenia rejestrujące z dnia 14 marca 2013 r. (DZ. U. z 2013 r., poz. 366). Podkreślić należy, że zgodnie z § 2 ww. Rozporządzenia lokalizację stacjonarnego urządzenia rejestrującego określa się na okres 40 miesięcy. Zatem zgodnie z prawem ponowna analiza zasadności dalszego wykorzystywania tego urządzenia może być wykonana w grudniu 2016 r. i wtedy powinna zapaść decyzja co do jego dalszego funkcjonowania.
Ponadto zauważyć należy, że zarządcą drogi krajowej nr 6 jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uprawniona do podejmowania działań w zakresie umieszczania i likwidacji wszelkich instalacji na tej drodze.

3. Uzasadnienie otrzymanego od GITD wniosku w zakresie bezpieczeństwa ma charakter historyczny, dotyczy bowiem zdarzeń przeszłych. W istocie na tym skrzyżowaniu miała miejsce zwiększona liczba kolizji, głównie w kwietniu i maju b.r. po doniesieniach medialnych. Obecnie sytuacja wyraźnie się poprawiła, kolizje - co chcę podkreślić - występują już sporadycznie.
W końcowym rozrachunku bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i pieszych korzystających z przejść przez jezdnie, poprawia się. Chcę przypomnieć, że urządzenie rejestrujące zostało zainstalowane, bowiem skrzyżowanie ulic Gdańska – Orzeszkowej było miejscem niebezpiecznym, również w wyniku nagminnego przejeżdżania na czerwonym świetle. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad postulowała instalację urządzenia rejestrującego przejazd na czerwonym świetle przez to skrzyżowanie.
Zarządca drogi, GDDKiA opracowała raport wskazujący na niebezpieczne miejsca na drogach województwa pomorskiego i pokazujący sposoby poprawy bezpieczeństwa. Takim miejscem było skrzyżowane ulic Gdańska  (drogi krajowej nr 6) – Orzeszkowa. W tym rejonie w 2011 roku było tam 31 kolizji i 4 wypadki, a 5 osób zostało rannych. Miały miejsce m.in. potrącenia pieszych na przejściu dla pieszych. W kolejnych latach było podobnie. Montaż zestawu stacjonarnych urządzeń rejestrujących miał też zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom dużego osiedla mieszkaniowego - Osiedla Fenikowskiego, którzy korzystają z przystanków autobusowych, przejść dla pieszych i wyjazdu z ul. Orzeszkowej, a więc są najbardziej  narażeni  w przypadku przejazdu na czerwonym świetle z kierunku drogi krajowej. A co by było, gdyby ktoś zginął w wyniku wjechania na czerwonym świetle na skrzyżowanie?

4. W świetle powyższego otrzymane pismo-wniosek o usunięcie urządzenia rejestrującego przejazd na czerwonym świetle przez skrzyżowanie ulic Gdańska – Orzeszkowej nie ma podstaw faktycznych i prawnych. To pismo ma wyłącznie charakter polityczny i jest elementem manipulowania opinią publiczną, co zostało wyżej wykazane.

5. Jednocześnie informuję, że widząc pojawiające się problemy kierowców Prezydent Wejherowa podjął działania mające poprawić komfort i bezpieczeństwo jazdy. Prezydent wystąpił do Generalnej  Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o instalację liczników czasu do zmiany świateł lub spowodowanie wydłużenia czasu wyświetlania sygnału żółtego z 3 do 5 sekund na tym skrzyżowaniu, co wymaga specjalnej zgody Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Ponadto trwają rozmowy z GDDKiA o umieszczenie przed skrzyżowaniem z obu stron znaku (tablicy) informacyjnej – „Uwaga rejestrator przejazdu na czerwonym świetle”.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020