Wejherowski Budżet Obywatelski - drugie spotkanie za nami

Środa, 22 Marzec 2017
Wejherowo

21 marca w sali konferencyjnej Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie odbyło się drugie spotkanie władz miasta i ekspertów z mieszkańcami dotyczące przygotowania projektów do trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego. Zainteresowani mieszkańcy mogli dowiedzieć się szczegółów o budżecie obywatelskim oraz tego, jak poprawnie złożyć wniosek. Przypominamy, że pierwszy etap Budżetu Obywatelskiego 2017, czyli składanie wniosków, rozpoczyna się 3 kwietnia i potrwa do 4 maja. 

Jak powiedział Arkadiusz Kraszkiewicz, skarbnik Wejherowa i członek Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, podkreślił, że w tegorocznej edycji, procedury składania wniosków i głosowania pozostają bez zmian.

- W tym roku włączamy się do metropolitalnego budżetu obywatelskiego, który w tym samym czasie będzie realizowany m.in. w Gdańsku, Sopocie, Gdyni oraz innych miejscowościach z okolic Trójmiasta – mówił Arkadiusz Kraszkiewicz. - W tegorocznej edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego, na jego realizację miasto przeznaczyło 1 mln złotych – 950 tys. zł na projekty inwestycyjne i 50 tys. zł na nieinwestycyjne. Maksymalna wartość zgłoszonego projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł, a projektu nieinwestycyjnego – 10 tys. zł.

Głosowanie odbywać się będzie w terminach wspólnych z innym samorządami – na przełomie września i października, a realizacja projektów nastąpi w 2018 roku.  Wzorem lat ubiegłych, głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Wejherowa, który ukończył 16 lat. Głosowanie odbywać się będzie tak jak w poprzednich latach - elektronicznie na stronie internetowej miasta Wejherowo oraz w formie pisemnej we wskazanych punktach.

Do aktywnego uczestnictwa w życiu Wejherowa, zachęcali autorzy zwycięskich projektów w drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego – Joanna Stachowiak i Bartłomiej Szreder.

- Dobry pomysł, odpowiednie przygotowanie projektu i przekonanie do nich mieszkańców to recepta na sukces – mówi Joanna Stachowiak, autorka projektu "Aktywna Nanicka: tenis-siatka-kosz" - budowa boiska wielofunkcyjnego”, które powstanie przy Zespole Szkół nr 3. – Macie Państwo szczęście, że w tym roku jest to projekt metropolitalny, co daje możliwość szerszej promocji Waszego projektu.

Uczestniczący w spotkaniu Bartłomiej Szreder, autor zwycięskiego projektu z drugiego  Budżetu Obywatelskiego w roku 2016 „Wejherowo na sportowo - Wejher Cross Games”, podkreślił, że zawody były możliwe dzięki mieszkańcom, którzy oddali swój głos. - Zachęcam do uczestnictwa w projekcie – wystarczy dobry pomysł i odpowiednio napisany wniosek – mówi Bartłomiej Szreder - Naprawdę warto!

Wzorem poprzedniego spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w wejherowskiej bibliotece, Wojciech Kozłowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Wejherowa i ekspert w zakresie budżetu obywatelskiego, szczegółowo omówił sposób przygotowania projektu i wypełnienia wniosku do budżetu obywatelskiego, zwracając szczególną uwagę na doświadczenia z dwóch pierwszych edycji.

- Przypominamy, że działania zaproponowane przez mieszkańców, muszą należeć do zadań własnych miasta, a także uwzględniać zasady legalności, gospodarności i celowości. Tylko na takie zadania można wydatkować zgodnie z prawem środki publiczne. Jeśli wnioskodawcy mają wątpliwości czy tak jest, mogą zapytać się o to w urzędzie, również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod specjalnym adresem: budzetobywatelski@wejherowo.pl – wyjaśnia Wojciech Kozłowski – Analizując dotychczasowe wnioski radziłbym, aby zwrócić uwagę na tytuł zaproponowanego projektu. Powinien być krótki, łatwy do zapamiętania oraz zwięźle charakteryzować projekt. Szczegóły należy podać w samym wniosku. Przy formułowaniu projektu inwestycyjnego należy dokładnie sprawdzić własność terenu, na którym proponowana inwestycja ma być zrealizowana. Również to można zrobić w urzędzie i uzyskać bezpłatnie mapkę, na której należy zaznaczyć lokalizacją zadania i załączyć ją do wniosku. Dodatkowo mogą być dołączone zdjęcia terenu, na którym ma powstać inwestycja. Zadania inwestycyjne i remontowe mogą zostać wykonane tylko na terenach będących w posiadaniu Miasta Wejherowa.

Wojciech Kozłowski podkreślił, że projekt do budżetu obywatelskiego powinien być tak napisany, aby z jednej strony zainteresować mieszkańców i zdobyć ich poparcie potrzebne do złożenia wniosku, a potem w głosowaniu, zaś z drugiej strony musi umożliwiać weryfikację formalną i analizę techniczno-ekonomiczną wniosku przez Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, autorzy projektu muszą na etapie składania wniosków przekonać mieszkańców Wejherowa, aby poparli ich wniosek. Na złożonym wniosku musi znajdować się co najmniej 50 podpisów wejherowian, którzy ukończyli 16 lat

- Warto jednak pamiętać, aby podpisów było więcej, żeby w razie podania niedokładnych danych, projekt nie został odrzucony – mówi Wojciech Kozłowski. - Co zdarzało się w poprzednich edycjach.

W spotkaniu wzięli udział urzędnicy, eksperci z wydziałów Urzędu Miejskiego, którzy odpowiadali na pytania mieszkańców, w tym przewodniczący Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Bogusław Suwara, sekretarz Wejherowa.

W zakresie inwestycji informacji udziela Magdalena Florczak-Majewska, tel. 58 677 71 17; w zakresie urbanistyki i nieruchomości –  Sylwia Jedynak, tel. 58 677 71 85; a w zakresie wydarzeń sportowych i kulturalnych – Michał Jeliński, tel. 58 677 70 36.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020