Wielka przebudowa ul. Wałowej

Poniedziałek, 2 Maj 2011

Nowa nawierzchnia, chodniki, kanalizacja deszczowa, zieleń, elementy małej architektury oraz stylowe schody – tak będzie już wkrótce wyglądała ulica Wałowa w Wejherowie. Remont tej ulicy jest II etapem Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa. Ulica ma stać się ozdobą Śródmieścia.Na efekty z entuzjazmem czekają mieszkańcy, a prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podkreśla, że jest to jedna z największych inwestycji w  Wejherowie w ostatnich latach.

Inwestycja obejmuje prace na odcinku od ul. 12 Marca (przy rzece Cedron) do ul. Sobieskiego (zakręt do ZUS). Jej koszt to 5,8 mln zł, z czego 50 proc. władze miasta pozyskały z Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że w grudniu 2009 r. zakończono I etap modernizacji ul. Wałowej i terenów przyległych. Prace prowadzone były przy ul. Rzeźnickiej, na końcu ul. Wałowej, na ul. Dąbrowskiego i Północnej.

- Przebudowa ul. Wałowej to element projektu finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ze środków unijnych – mówi Piotr Bochiński, zastępca prezydenta Wejherowa (na zdjęciu). - Planowane zakończenie remontu to koniec września br. Będziemy mogli się szczycić ulicą Wałową, która do tej pory była jedną z najbardziej zaniedbanych ulic w mieście. Teraz odzyska dawny blask, a Śródmieście zyska nowy wygląd. Chcielibyśmy, aby ulica była deptakiem z elementami zieleni. Na tej ulicy dopuszczony będzie także ruch rowerowy.Mieszkańcy z niecierpliwością czekają na zakończenie remontu ul. Wałowej.- Rzeczywiście już teraz widać, że będzie to zupełnie inna jakość – mówi Małgorzata, mieszkanka Wejherowa. – Ulica jest szersza, a nawierzchnia z  kostki pasuje do zabudowy całego Śródmieścia. Aż miło popatrzeć na widoczne już teraz efekty tej pracy.

Jak mówi Stanisław Brzozowski, zastępca kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w  Wejherowie, nawierzchnia wykonana zostanie z ciętej kostki granitowej i  płyt granitowych. Wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, a także sieć gazowa i elektryczna (wykonana we własnym zakresie przez gestorów sieci). Na budynkach umieszczone zostaną stylowe latarnie. Powstaną elementy małej architektury, jak ławki, kosze na śmieci, pergole. W  miarę możliwości, po uzyskaniu zgody właścicieli nieruchomości, miasto wyburzyło stare szopy, które szpeciły otoczenie, a dzięki czemu ulica zyska teraz na atrakcyjności. Budowane są także schody, które połączą uliczkę przy ZUS, z ulicą Wałową. W ramach inwestycji powstaje także przy ul. Srebrny Potok duży parking. Tam także zostanie wykonane oświetlenie oraz zagospodarowane fragmenty zieleni. Wykonawcą jest Pol-Dróg Gdańsk sp. z o.o.

- Przebudowa ul. Wałowej i terenów przyległych to bardzo ważna, a zarazem przełomowa inwestycja dla Wejherowa – podkreśla prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. - Jest podstawowym elementem Programu Rewitalizacji, czyli ożywienia Śródmieścia. Jego celem jest nie tylko zmiana wizerunku, ale przede wszystkim społeczno-gospodarczego charakteru tej części miasta. Zdajemy sobie sprawę, że w tym terenie tkwi duży potencjał, z którego skorzystają wszyscy wejherowianie. Efektem programu będzie wzrost atrakcyjności Śródmieścia i całego miasta. Naszym celem jest, aby w Wejherowie żyło się bardziej komfortowo, aby ludzie czuli się tu dobrze, chcieli spędzać wolny czas całymi rodzinami. Obiecywaliśmy, że przystąpimy do rewitalizacji, zmienimy obraz miasta i zapoczątkujemy nowy etap rozwoju Wejherowa. A  teraz spełniamy te obietnice.

 

Program Rewitalizacji Wejherowa Rewitalizacja to kompleks wielu działań, których celem jest ożywienie i rozwój miasta, nad którymi władze miasta pracowały od 2004 r. Na program składa się: - przebudowa ul. Wałowej i terenów przyległych (I etap zakończono i odebrano, a etap II trwa), - modernizacja Parku Miejskiego - budowa nowego centrum kultury - „Filharmonii Kaszubskiej” - budowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Cedron.Rewitalizacja to również wykonane nowe elewacje budynków  i zmiany systemów ogrzewania (likwidacja starych pieców) dotowane przez miasto w 2008 i  2009 roku, prace porządkowe i rozbiórki szpecących obiektów czy powstające nowe obiekty gastronomiczne. Rewitalizacja ma trzy wymiary:a/ przestrzenny (jezdnie, parkingi czy też ścieżki w parku, nowe elewacje), b/ gospodarczy (wykreowanie atrakcyjnych terenów pod inwestycje np. przy ul. Wałowej, nowe obiekty gastronomiczne, powstające miejsca pracy) c/ społeczny (rodzinne miejsca wypoczynku w parku, place zabaw, centrum kultury, działania społeczno-edukacyjne): - W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działa Klub Integracji Społecznej \"Wałowa\" zorganizowany w ramach projektu „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.  W ramach Klubu Integracji Społecznej „Wałowa” zorganizowano grupę zabawową dla dzieci w wieku 3-6 lat, świetlicę środowiskową dla dzieci w  wieku 7 – 13 lat. Realizowane są akcje środowiskowe „Maj na Wałowej”„Tu zaszła zmiana” oraz program „Uczyć się warto”, czyli ciekawi ludzie, ciekawe spotkania, ciekawe tematy. - Wejherowscy policjanci realizują projekt Unijny Urzędu Miejskiego w Wejherowie \"Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa\". W ramach projektu funkcjonariusze uczestniczą w spotkaniach z uczniami w czterech wejherowskich szkołach. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie oraz z miejscowego Komisariatu Policji realizują spotkania z uczniami w Szkole Podstawowej nr 6 i nr 9 oraz w Gimnazjach nr 1 i nr 2 na terenie miasta. Mundurowi realizują po 6 zajęć lekcyjnych w każdej klasie w tych czterech szkołach. W ramach spotkań w Gimnazjach funkcjonariusze omawiają zagadnienia dotyczące m.in. odpowiedzialności karnej osób nieletnich, bezpieczeństwa w czasie wolnym, reagowania w sytuacjach zagrożenia, bezpieczeństwa osobistego, przemocy i agresji oraz o bezpieczeństwie w  ruchu drogowym. Natomiast w Szkołach Podstawowych tematyka dotyczy m.in. bezpiecznej drogi do szkoły, zagrożeń związanych z osobami obcymi; zagrożeń związanych z ogniem, niewypałami; przemocy, bezpieczeństwa osobistego. Spotkania realizowane są od listopada 2010 roku i realizacja będzie kontynuowana do czerwca 2011 roku.- Wejherowski oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci podpisał umowę partnerską z Gminą Miastem Wejherowo w sprawie wspólnej realizacji projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Śródmieścia Wejherowa”, której celem jednym z celów jest zapobieganie patologiom wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację półkolonii.- Wejherowskie Centrum Kultury dla dzieci z Wałowej zorganizuje warsztaty „Magia Ulicy”.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020