Wieś sięga po fundusze

Piątek, 12 Luty 2010

 

Danuta Nolbrzak - Hejmowska, prezes Kaszubskiej Drogi tłumaczy nam pozytywne skutki przynależności gminy Wejherowo do tego stowarzyszenia.

Czym zajmuje się Lokalna Grupa Działania - Kaszubska Droga? Pozyskiwaniem funduszy europejskich na rozwój obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader dla wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze LGD ( gminy Szemud, Linia, Luzino, Łęczyce i Wejherowo). Odsyłam po wszelkie informacje na nasza stronę www.kaszybskadroga.pl, także do naszej ulotki wydanej w końcu ubiegłego roku 2009. Kolejne ulotki z najważniejszymi informacjami o działaniach LGD wraz z miejscami i terminami szkoleń dla beneficjentów programu Leader i naborach wniosków, w roku 2010 będą wydawane raz kwartał.

Jakie korzyści mają z działalności Kaszubskiej Drogi należące do niej gminy - w tym Gmina Wejherowo? Pozyskiwanie funduszy europejskich w ramach PROW oś 4 leader jest możliwa tylko przez Lokalną Grupę Działania. Gminy nie mogą w żaden inny sposób dostać się do tych środków, to niejako 2 furtka do środków z Odnowy Wsi w osi 3.

Jakie korzyści mają z Kaszubskiej Drogi statystyczni mieszkańcy? Kaszubska Droga to dodatkowa możliwość ubiegania się o dofinansowanie osób ubezpieczonych w KRUS i osób prowadzących lub chcących prowadzić działalność gosp. ubezpieczonych w ZUS. To także możliwość pozyskiwania dofinansowania w ramach niedostępnego nigdzie tylko poprzez LGD a skierowanego do wszystkich działania , nawet statystycznego Kowalskiego tzw. „Małych projektów" o szerokim spektrum od szkoleń, poprzez imprezy do inwestycji

W 2010 roku chcecie pracować „pełną parą". Co zaplanowaliście na obecny rok? W roku 2010 I kwartał - ogłoszenie naboru wniosków na Odnowę wsi. Z kolei II kwartał to ogłoszenie naboru wniosków na dwa działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ( KRUS) i Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (ZUS). IV kwartał tego roku to nabór wniosków na Małe projekty.

W ramach podpisanej w styczniu umowy na działanie 4.31 utworzymy interaktywną bazę komputerową informacji turystycznej obszaru LGD „Kaszubska Droga" ( stworzymy w tym celu zespół projektowy po 1 osobie z każdej gminy). Liczymy na dużą współpracę instytucji partnerskich gmin w tym względzie ( konsultacje społeczno-instytucjonalne)

W 2010 roku przeprowadzimy także projekt promocyjno- aktywizujący: Festiwal folkloru „Na kaszubskiej drodze" Będą to 2 lub 3 sceny na terenie LGD( planowany termin - koniec czerwca). Współpraca gminnych ośrodków kultury w tym względzie jest niezbędna. Projektu tego nie chcemy łączyć z żadną imprezą gminną. W przyszłości będzie to projekt międzynarodowy Festiwal Kultur „ Na kaszubskiej drodze" i ma się wszystkim kojarzyć z naszą LGD.

Projekt współpracy z wszystkimi kaszubskimi LGD w celu stworzenia kieszonkowego informatora turystycznego, który będzie nosić nazwę „Paszport Kaszubski" , a być może „Paszport Pomorski" jeżeli wszystkie pozostałe 15 LGD podpisze z nami deklaracje współpracy.

Jednym z projektów do RPO, który chcecie złożyć, są „Szlaki Kaszubskich Dróg"mające na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej naszego obszaru. Czy można poznać szczegóły tego ciekawego wydarzenia? To projekt kilkuletni wyznaczenia i oznakowania szlaków turystycznych pieszo-rowerowych, Nordic Walking , a także wodnych jednakowymi tablicami leaderowymi i połączenia ich ze szlakami sąsiadujących LGD. Chcemy zrealizować go do końca 2015 r. I etapem jest właśnie utworzenie powyższej komputerowej bazy turystycznej

Czego wypada wam życzyć w działalności na następne lata? Dobrej i owocnej współpracy z Samorządami gmin partnerskich poprzez wspieranie naszych działań zarówno merytorycznie jak i finansowo.

Tomasz Albecki

 

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020