Władze Rumi podpisały list otwarty do obywateli Unii Europejskiej

Poniedziałek, 7 Grudzień 2020
Rumia

Jesteśmy świadkami emocjonalnej dyskusji na temat zapowiadanego przez Rząd RP weta wobec rozporządzenia dotyczącego Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej oraz ustanowienia Funduszu Odbudowy.  Jednocześnie obserwujemy pojawiające się z coraz większą siłą niedopowiedzenia, czy wręcz jawne przekłamania odnoszące się nie tylko do samego budżetu, ale również zasad funkcjonowania Unii Europejskiej i relacji między jej członkami.

Jako Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”, które jest formą partnerstwa regionalnego samorządów województwa pomorskiego, uczelni oraz innych instytucji działających na rzecz wszechstronnego i efektywnego rozwoju Województwa Pomorskiego oraz kreowania jego pozytywnego wizerunku zarówno w Polsce jak i całej Europie, musimy wyrazić swój głęboki żal wobec klimatu dyskusji na temat budżetu, a także samej Unii Europejskiej w ciągu ostatniego czasu. Narastanie negatywnych emocji oraz podważanie zaufania do instytucji Unii Europejskiej to początek odwrotu od idei integracji europejskiej, którą popiera zdecydowana większość Polaków. Co więcej, może rozpoczynać proces stopniowego wyprowadzania Polski z Unii.

Tymczasem, Polacy czują się Europejczykami i aż 80% z nas chce pozostać jej obywatelami. Polacy wiedzą, że przynależność do struktur unijnych przełożyła się na bezprecedensowy skok rozwojowy naszego kraju, który bez unijnej polityki spójności byłby ograniczony o około 2% rocznie na przestrzeni ostatnich lat. Polacy zdają sobie sprawę z wielorakich korzyści dostępu do wspólnego rynku, swobody przemieszczania się, w tym podejmowania nauki i pracy za granicą, na równych zasadach z innymi obywatelami Unii Europejskiej. Polacy obserwują rozwój swoich lokalnych społeczności, które korzystają z tysięcy kilometrów wodociągów, kanalizacji i dróg, wyremontowanych i unowocześnionych szpitali, szkół, boisk, ośrodków kultury, itd.  

Postawienie weta w stosunku do rozporządzenia o budżecie oznacza „zamrożenie” planowanych
i realizowanych już inwestycji, zmieniających życie i otoczenie każdego z nas, niezależnie od przekonań, wieku, wykształcenia, czy miejsca zamieszkania.  Budzi to duży niepokój, szczególnie w obliczu pandemii, z którą przyszło nam się mierzyć. To dzięki już podjętym działaniom w ramach UE, Polska otrzymała ogromną pomoc na walkę z pandemią ( w tym ponad 1000 respiratorów, co stanowi ponad 30 % wszystkich dostęnych respiratorów dla pacjentów z COVID19 w Polsce) i jej konsekwencjami. Nowy unijny budżet, to kolejne znaczące środki dla Polski, choćby z samego Funduszu Odbudowy, przewidziano nawet 23 mld euro dotacji oraz 34,2 mld euro pożyczek na realizację projektów inwestycyjnych zakwalifikowanych do Krajowego Planu Odbudowy. Warto również podkreślić, że w nowej perspektywie budżetowej Polska będzie największym beneficjentem unijnej polityki spójności.

Walka z pandemią to czas, który w szczególności wymaga od obywateli UE solidarności, ale i skuteczności w podejmowanych działaniach, a porozumienie w sprawie budżetu, o które postulujemy, to udowodnienie konstruktywnego zaangażowania naszego kraju w rozwiązywanie problemów wszystkich Europejczyków, o co z pełnym przekonaniem apelujemy.

Podpisani:

Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego
Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska
Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni
Marta Makuch, wiceprezydent Słupska
Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu
Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka
Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego
Witold Namyślak, burmistrz Lęborka
Bartosz Gwóźdź-Sproketowski, p.o. burmistrza Ustki
Dr inż. Arseniusz FInster, burmistrz Chojnic
Michał Pasieczny, burmistrz Rumi
Piotr Wittbrodt, wiceburmistrz Rumi
Aleksander Gappa, starosta powiatu człuchowskiego
Marek Szczepański, starosta powiatu chojnickiego
Kazimierz Chyła, starosta powiatu starogardzkiego
Patryk Gabriel, wicestarosta powiatu starogardzkiego
Jerzy Godzik, starosta powiatu kwidzyńskiego
Wiesław Wosiak, wicestarosta powiatu kwidzyńskiego
Jarosław Wejer, wójt gminy Luzino
Zbigniew Walczak, wójt gminy Gniewino
Małgorzta Wnuk Lipińska, zastępca wójta gminy Tuchomie
Europejskie Centrum Solidarności
Agencja Rozwoju Pomorza SA

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020