Wybory do Pomorskiej Izby Rolniczej

Piątek, 18 Marzec 2011

W związku z zarządzonymi przez Krajową Radę Izb Rolniczych, na dzień 03 kwietnia br, wyborami do Pomorskiej Izby Rolniczej informuje się rolników oraz podatników podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej z terenu miasta Redy, iż w tut. Urzędzie Miasta został wyłożony do wglądu spis osób uprawnionych do udziału w głosowaniu. Spis wyłożony będzie do dnia 25.03.2011 r . w pok. nr 13 w godz. pracy Urzędu.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020