Wynagrodzenie po śmierci i inne świadczenia

Niedziela, 22 Luty 2015
Gdynia

Średnia długość wieku w Polsce wciąż się wydłuża, jednakże zdarzają się sytuacje, kiedy pracownik nie zdąży przejść na zasłużoną emeryturę. Co w takiej sytuacji dzieje się z jego nieodebraną pensją? Czy rodzinie  przysługują dodatkowe świadczenia? Kto i na jakich zasadach może je otrzymać? 

Nieodebrana pensja

Wprawdzie, zgodnie z art. 631 § 1 Kodeksu pracy stosunek pracy wygasa wraz z dniem śmierci, ale nie znaczy to, że wypracowane przez pracownika wynagrodzenie przepada. Pracodawca zobowiązany jest wypłacić je rodzinie zmarłego wraz z ekwiwalentem pieniężnym za niewykorzystany urlop. 

Kto może otrzymać wynagrodzenia pracownika po jego śmierci? Prawo to przysługuje w równych częściach małżonkowi oraz dzieciom własnym, przysposobionym i dzieciom drugiego małżonka, które nie ukończyły 16 lat, uczą się (do 25 roku życia) lub są całkowicie niezdolne do pracy.

Inne świadczenia po śmierci pracownika

W przypadku, kiedy pracownik umiera w trakcie trwania stosunku pracy, lub po jego rozwiązaniu – ale w trakcie pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy w skutek choroby, pracodawca ma obowiązek wypłacić na rzecz rodziny byłego pracownika odprawę pośmiertną. Jej wysokość jest uzależniona od długości pracy w ostatniej firmie i wynosi:

  • jednomiesięczną pensję – gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • trzymiesięczne wynagrodzenie – gdy pracował w ostatniej swej firmie co najmniej 10 lat,
  • sześciomiesięczne wynagrodzenie – kiedy był zatrudniony dłużej niż 15 lat. 

Odprawa pośmiertna przyznawana jest na takich samych zasadach jak wynagrodzenie pracownika po jego śmierci. Istnieją jednak wyjątki od obowiązku jej wypłaty. Jak mówi Wojciech Lademann – doradca podatkowy z Kancelarii Legis w Gdańsku „pracodawca jednak nie zawsze jest zobligowany do wypłacenia odprawy pośmiertnej – nie przysługuje ona w sytuacji, kiedy ubezpieczył on pracownika na życie na swój koszt, a wysokość odszkodowania przekracza wysokość odprawy pośmiertnej.” 

Zobowiązania podatkowe od świadczeń o zmarłym

Otrzymane świadczenia – zarówno wynagrodzenie pracownika po jego śmierci, jak i odprawa pośmiertna nie podlegają składkom ZUS. Ta ostatnia jest zwolniona od podatku i nie wykazuje się jej w informacji PIT -11. Natomiast od wynagrodzenie pracownika należy naliczyć podatek według najniższej obowiązującej stawki ze skali podatkowej (18%).

Jeśli uważasz, że powyższe wyjaśnienia są dla Ciebie niewystarczające warto skontaktować się z dobrą kancelarią świadczącą skuteczne doradztwo podatkowe

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020