XII Międzynarodowy Bieg Jakuba Wejhera

Poniedziałek, 14 Wrzesień 2009

1. Cel imprezy- uczczenie pamięci założyciela m. Wejherowa- popularyzacja biegów jako czynnej formy rekreacji fizycznej.2. Organizatorzy:KS “Wejher” przy współudziale Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Wejherowskiego Centrum Kultury, Straży Pożarnej w Wejherowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Wejherowie oraz sponsorów i fundatorów nagród.3. Termin i miejsceZawody odbędą się w dniu 19 września (sobota) 2009 roku na trasie wytyczonejw centrum miasta. Meta biegu głównego - Plac J. Wejhera. Czas trwania zawodów 1400 – 1730. Sekretariat w dniu zawodów na Pl. J. Wejhera czynny będzie od godz. 1200.4. Program minutowy zawodów14.00 - otwarcie zawodów (Plac Jakuba Wejhera)14.15 - bieg nr 1 - główny -10 km (4 x 2,5 km)15.30 - bieg nr 2 - juniorzy roczniki 1992 – 90 (1000 m)- juniorki roczniki 1992 – 90 (1000 m)15.45 - bieg nr 3 - dziewczęta roczniki 2001 (400 m)15.50 - bieg nr 4 - chłopcy roczniki 2001 (400 m)16.00 - bieg nr 5 - dziewczęta roczniki 2000 –19 99 (800 m)16.10 - bieg nr 6 - chłopcy roczniki 2000- 1999 (800 m)16.20 - bieg nr 7 - dziewczęta roczniki 1998 – 97 (1000 m)16.30 - bieg nr 8 - chłopcy roczniki 1998 – 97 (1000 m)16.40 - bieg nr 9 - dziewczęta roczniki 1996 – 95 (1000 m)16.50 - bieg nr 10 - chłopcy roczniki 1996 – 95 (1000 m)17.00 - bieg nr 11 - dziewczęta roczniki 1994– 93 (1000 m)17.10 - bieg nr 12 - chłopcy roczniki 1994– 93 (1000 m)17.40 - wręczenie nagród i zakończenie zawodów (Plac Jakuba Wejhera)5. Kategorie wiekowe biegu głównego* kobiety: I. do 30 lat (1979 i młodsze), II. 31-40 lat (1978-1969),III. 41-50 lat (1968-1959), IV. pow. 50 lat (1958 i starsze)* mężczyźni:I. 16 - 19 lat (1993 – 1990)II. 20 - 29 lat (1989 – 1980)III. 30 - 39 lat (1979 – 1970)IV. 40 - 49 lat (1969 – 1960)V. 50 - 59 lat (1959 – 1950)VI. 60 – 69 lat (1949 – 1940)VII pow. 70 lat (1939 i starsi)6. Zasady uczestnictwa:- w zawodach uczestniczą członkowie stowarzyszeń sportowych, ognisk TKKF, uczniowie szkół oraz niezrzeszeni (uczestników biegów obowiązują aktualne badania lekarskie),- w biegu głównym (10 km) mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki, którzydo dnia 19.09.2009 roku ukończyli 16 lat i przedłożyli zgodę na start prawnych opiekunów oraz aktualne badania lekarskie,- powyższe dotyczy wszystkich, którzy do dnia zawodów nie ukończyli 18 lat,- uczestnicy biegu głównego obowiązani są do wypełnienia „Karty zgłoszeniowej”.7. Zgłoszenia- zgłoszenia uczestników ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych powinny zawierać imienny wykaz z podziałem na kategorie wiekowe oraz podpis lekarza szkolnego oraz dyrektora szkoły,- zgłoszenia szkół wejherowskich należy dostarczać do SOSW nr 1 ul. Sobieskiego 279 (Pan Zbigniew Rolbiecki) do dnia 16.09.2009 r. (przy zgłoszeniu wydane zostaną numery startowe).W dniu zawodówzgłoszenia szkół z Wejherowa nie będą przyjmowane.- w dniu zawodów numery startowe wydawane będą tylko zawodnikom spoza Wejherowa oraz uczestnikom biegu głównego do godz. 13.30.Biuro zawodóww dniu 19.09.2009 r. czynne od godz. 12.00 na Placu Jakuba Wejhera.8. Zasady finansowania- koszty związane z organizacją imprezy pokrywają organizatorzy,- koszty wyżywienia, przejazdu i zakwaterowania ponoszą uczestnicy zawodów,- wpisowe do biegu głównego: dorośli – 10 zł; młodzież szkolna, emeryci, żołnierze służby zasadniczej, studenci - 5 zł.9. Nagrody1. Bieg główny mężczyźni: Im–1200zł, IIm–900zł, IIIm–700zł, IVm–500zł, Vm–400zł, VIm–300zł, VIIm-200zł, VIIIm–150zł, IX i Xm–100zł. Miejsca I – III – puchary.2. Bieg główny kobiety: I m – 1000 zł, II m – 750 zł, III m – 600 zł, IV m – 500 zł,V m- 400 zł, VI m- 300 zł, VII m -200 zł, VIII m-150 zł, IX i X m-100 zł. Miejsca I – III – puchary.3. Bieg główny - kategorie wiekowe: I m – 80 zł, II m – 50 zł, III m – 40 zł,4. Za ustanowienie rekordu trasy w biegu głównym premia 200zł. Aktualne rekordy:M-29,26, K-33,56. Każdy uczestnik biegu głównego otrzyma koszulkę i medalokolicznościowy.5. Biegi nr 2 -12: miejsca I - VI - nagrody rzeczowe, dyplomy, upominki, koszulki.6. Wyróżnienia dodatkowe: najlepszy niezrzeszony zawodnik z Wejherowa w biegugłównym otrzyma nagrodę rzeczową; najmłodsza i najstarsza zawodniczka, najmłodszy i najstarszy zawodnik otrzymają nagrody rzeczowe.7. Zawodnicy i zawodniczki, którzy w biegu głównym zajmą miejsca I-X nie otrzymują nagród w kat. wiekowych.8. Klasyfikacja drużynowa szkół podst. m Wejherowa obejmuje biegi: 5, 6, 7, 8.Klasyfikacja drużynowa szkół gimnazj. m. Wejherowa obejmuje biegi 9 i 10.9. Kategorie wiekowe Ogólnopolskiego Biegu Strażaków: I – 20 – 29 lat, II – 30 – 39 lat, III – powyżej 40 lat. Za zajęcie miejsc I – III w kategoriach wiekowych: nagrody rzeczoweDo klasyfikacji drużynowej zaliczane będą wyniki 30 zawodników na mecie (od I doXXX). Za zajęcie miejsc I-III szkoły otrzymają puchary i dyplomy.10. Postanowienia końcowe– organizatorzy zabezpieczają miejsca do przebierania się, jednak nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach,– za ubezpieczenie startujących zawodników odpowiedzialna jest jednostka zgłaszająca -klub szkoła, itp.– zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,– o wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia głównyi organizator,– organizator umożliwia zakwaterowanie i wyżywienie uczestników w SOSW nr 1w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279, tel. (058) 672-22-05, zgłoszenia do17.09.09 r. (Zbigniew Rolbiecki),– Regulamin znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wejherowie: www.wejherowo.pl

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020