XII Sesja Rady Powiatu Wejherowskiego

Czwartek, 29 Październik 2015
Małe Trójmiasto

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Wejherowskiego za rok szkolny 2014-2015 oraz o osiąganych w tym okresie wynikach, głosowanie w sprawie przystąpienia Powiatu Wejherowskiego do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Rumia, to tylko niektóre punkty dzisiejszej XII Sesji Rady Powiatu Wejherowskiego.

Po otwarciu sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu Wejherowskiego Ryszarda Czarneckiego miała miejsce mała uroczystość. Obecny na sali obrad Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski wręczył nagrodę Sint Sua Praemia Laudi Stefanowi Lasowskiemu, zasłużonemu lekarzowi naszego powiatu pracującemu w służbie zdrowia od sześćdziesięciu lat.

Kolejnym punktem sesji było odczytanie sprawozdania Zarządu z prac między sesjami przez Starostę Wejherowskiego Gabrielę Lisius. Następnie radni wysłuchali informacji na temat działań oświatowych zrealizowanych w Powiecie Wejherowskim w roku szkolnym 2014-2015. Szczegółową prezentację przedstawił Etatowy Członek Zarządu Wojciech Rybakowski. Piątym punktem obrad było zapoznanie zebranych z informacjami na temat ekologii i ochrony środowiska w powiecie. Prezentację przedstawił Naczelnik Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego w Wejherowie Michał Machnikowski.

Pierwsza uchwała, która dzisiejszego dnia została poddana pod głosowanie dotyczyła zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2015.

Kolejna z uchwał dotyczyła zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Wejherowo na realizację projektu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Żelazno – Mierzyno – Kostkowo – Bolszewo na odcinku Bolszewo – Góra”.

Przystąpienie Powiatu Wejherowskiego do czteroletniego programu finansowanego z budżetu państwa i podpisanie umowy partnerskiej z Gminą Wejherowo na realizację projektu dotyczącej drogi powiatowej nr 1438G, upoważni Zarząd Powiatu Wejherowskiego do złożenia wniosku o dofinansowanie tego zadania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Podczas dzisiejszej sesji radni głosowali nad dziesięcioma uchwałami.

Warto również wspomnieć, że podczas sesji Starosta Wejherowski Gabriela Lisius wręczyła nominację Elżbiecie Kałuskiej, która od listopada br. pełnić będzie funkcję dyrektora ZSP nr 2 w Rumi.

 

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020