XXIV sesja Rady Miasta Wejherowa

Poniedziałek, 12 Listopad 2012
Wejherowo

13 listopada 2012 roku odbędzie się w ratuszu XXIV zwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa.

W trakcie obrad radni miejscy debatować będą m.in. nad przyjęciem uchwał w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych" z siedzibą w Wejherowie w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasta Wejherowa i w sprawie przyjęcia "Programu współpracy na rok 2013 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Przedmiotem debaty będzie sprawa przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa dla trzech rejonów miasta: Śródmieście-część Północna, Węzeł Nanice oraz park z otuliną w rejonie Kalwarii Wejherowskiej. Radni podejmą uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2012 oraz uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa. W porządku obrad znajdują się również uchwały dotyczące stref na terenie miasta Wejherowa, na których wprowadza się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz uchwały dotyczące nieruchomości. Zostanie też podjęta uchwała w  sprawie przyjęcia "Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów w Gminie Miasta Wejherowa za rok szkolny 2011/2012".

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020