XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa za nami

Środa, 11 Wrzesień 2013
Wejherowo

W programie XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Wejherowa znalazły się uchwały wymagające pilnego rozpatrzenia. Jak wyjaśnił prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, główną przyczyną zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym było uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowa w obszarze miedzy ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego a ulicami Podmiejską i Budowlanych, który radni uchwalili jednogłośnie.

- Zaproponowałem tę uchwałę w trosce o ład przestrzenny na całym obszarze opracowanego planu wzdłuż drogi krajowej nr 6. Wizytówkę miasta stanowią tam zakłady produkcyjne, obiekty handlowe, usług i oświaty, a nie punkt zlewny, który chce zbudować wójt gminy Wejherowo. - mówił Krzysztof Hildebrandt. - Nie po to całe Wejherowo jest skanalizowane, aby teraz w mieście budować zlewnię ścieków. Na to się zgodzić nie możemy. Dziękuję radnym za jednomyślność w tej sprawie.

Ponadto radni dyskutowali i głosowali nad uchwałami dotyczącymi m.in. wieloletniej prognozy finansowej Wejherowa oraz zmian w budżecie miasta na rok 2013. Radni zdecydowaną większością głosów przyjęli też zmianę uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zmianę regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Wejherowa.

Jak powiedział zastępca prezydenta Wejherowa Piotr Bochiński, należy zmienić częstotliwość odbioru odpadów, gdyż gwałtownie zmniejszyła się ilość śmieci zmieszanych, a wzrosła - odpadów segregowanych. Jest to sukces mieszkańców, którzy świadomie i aktywnie zaangażowali się w segregację odpadów.

- Dążymy, aby śmieci zmieszanych było coraz mniej i jak możemy zaobserwować, tak się dzieje - mówi Piotr Bochiński. - W związku z tym, że z budynków jednorodzinnych odbierane są często prawie puste pojemniki na odpady zmieszane, zdecydowaliśmy, że optymalne byłoby wprowadzenie zmian. Ustalono, że z obszaru zabudowy jednorodzinnej odpady komunalne odbierane będą nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a z zabudowy wielorodzinnej - nie rzadziej niż raz w tygodniu. Natomiast odpady zbierane selektywnie odbierane będą częściej niż dotychczas - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Dopuszczono także zbiórkę popiołu i żużla, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące od 15 września do 15 maja.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020