Z e-ZLA łatwiej pacjentom, lekarzom i płatnikom

Poniedziałek, 24 Kwiecień 2017
Gdynia

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) to ułatwienie dla pacjentów, lekarzy                   i płatników składek. W tym roku w woj. pomorskim wystawiono już prawie 75 tys. takich zwolnień.  

Gdy lekarz wystawi e-ZLA prowadzącemu działalność gospodarczą to trafia ono do ZUS  automatycznie, nie ma więc potrzeby przekazywania zwolnienia osobiście. Również pracodawcy korzystający z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) otrzymają elektronicznie zwolnienie e-ZLA pracowników. Jeżeli pracodawca nie ma swojego profilu na PUE pracownicy muszą dostarczyć wydruk e-ZLA albo zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu wydrukowanym z systemu. 

Trzeba pamiętać, że zaświadczenie lekarskie wystawione na zielonym druku ZUS ZLA należy dostarczyć do ZUS w przypadku przedsiębiorcy albo do pracodawcy w przypadku pracowników w ciągu 7 dni od jego wystawienia. Jeżeli ten termin zostanie przekroczony bez usprawiedliwienia to licząc od ósmego dnia zwolnienia do dnia dostarczenia zaświadczenia zasiłek zostanie obniżony o 25%. 

e-ZLA to także ułatwienie dla lekarzy. Jego wystawianie trwa krócej niż wypisywanie papierowego zwolnienia, gdyż lekarz ma dostęp do danych pacjenta, jego pracodawców oraz członków rodziny. Po wpisaniu numeru PESEL pozostałe dane identyfikacyjne system uzupełnia  automatycznie, a adres pacjenta czy dane płatnika można wybrać z listy. Dostępny jest też podgląd zwolnień wystawionych wcześniej. Jeśli lekarze wybiera elektroniczną formę wystawiania zwolnień nie musi ich dostarczać do ZUS, ani przechowywać drugiej kopii. System przypomina także o możliwości skierowania pacjenta na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS.

 

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020