Zakończenie III edycji Powiatowego Konkursu Czytelniczego

Sobota, 5 Grudzień 2009

Zakończyliśmy III edycję Powiatowego Konkursu Czytelniczego, który w tym roku przebiegał pod hasłem „Małe Trójmiasto Kaszubskie - Nasza Mała Ojczyzna"  Został on opracowany i przeprowadzony przez zespół bibliotekarzy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie - Bogumiłę Dettlaff, Annę Kałużniak, Danutę Loewenau i Iwonę Block.Był on skierowany do wszystkich grup wiekowych czyli dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Powiatu Wejherowskiego.Na wzór pierwszej edycji cieszącej się dużą popularnością wśród mieszkańców miasta i powiatu, składał się z czterech modułów:1.Konkurs plastyczny.2.Konkurs wiedzy o Małym Trójmieście Kaszubskim.3.Konkurs na wykonanie prezentacji multimedialnej.4.Warsztaty czytelnicze dla kl. „0" ze szkół podstawowych oraz przedszkoli. Realizowany był w czasie spotkań odbywających się w gmachu głównym Biblioteki przy ul. Kaszubskiej. Projekt był realizowany od marca do połowy listopada bieżącego roku. Łącznie we wszystkich konkursach wzięło udział 800 osób, w tym:- zostało przeprowadzonych 19 spotkań warsztatowych w których wzięło udział około 550 dzieci,- na konkurs plastyczny napłynęło 116 prac,- otrzymaliśmy 6 prezentacji multimedialnych,- 145 osób wzięło udział w konkursie wiedzowym.Szczególnie pragniemy podziękować Patrycji Szlas ze SP nr 9 w Wejherowie, której występ uatrakcyjnił nasze spotkanie kończące tegoroczny konkurs czytelniczy.Już dziś zapraszamy na IV edycję tego  projektu. Polecamy także wystawę prac plastycznych nadesłanych na konkurs, którą można obejrzeć w Wypożyczalni dla Dzieci, w godzinach pracy placówki.Laureaci III edycji Powiatowego Konkursu Czytelniczego „MAŁE TRÓJMIASTO KASZUBSKIE - Nasza Mała Ojczyzna" zorganizowanego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Aleksandra Majkowskiego w WejherowieKonkurs plastyczny„Warto zobaczyć - ciekawe miejsce, obiekt w moim najbliższym otoczeniu"Komisja w składzie:przewodniczący:Longina Wysockaczłonkowie: Danuta Balcerowicz            Bogumiła Dettlaff             Danuta Loewenau            Anna Kałużniak Na konkurs napłynęło łącznie 116  prace wykonane różnymi technikami plastycznymi:I grupa - klasy 0-III - 72 praceII grupa - klasy IV-VI - 25 pracIII grupa - szkoły ponadpodstawowe - 19 prac.Po dokonaniu selekcji i długim zastanowieniu komisja przyznała łącznie  9 nagród i 7 wyróżnień.I grupa - klasy 0-III:1. Nikola Mizyk - kl. II a2. Wiktoria Binkowska - SP nr 11 w Wejherowie kl. III b3. Julia Klawikowska - Przyszpitalny Zespół Kształcenia Specjalistycznego w WejherowieWyróżnienia:- Aleksandra Grabowska - SP nr 5 w Wejherowie kl. 0c- Michalina Jakusz - SP w Łęczycach kl. III a- Zuzanna Łukasik - SP nr 5 w Wejherowie kl. 0aII grupa - klasy IV-VI:1. Mikołaj Nurek - SP nr 8 w Wejherowie kl. VB2. Klementyna Ostajewska- SP nr 8 w Wejherowie kl. Vc3. Aleksandra Łynka - SP nr 11 w Wejherowie kl. IVaWyróżnienia:- Sylwia Formella - SP nr 6 w Wejherowie kl. Vd- Jakub Pethe - SP nr 9 w Wejherowie kl. IVaIII grupa - szkoły ponadpodstawowe:1.Michał Przymanowski - Gim. nr 3 w Wejherowie kl. IIIg2.Patrycja Pozańska - Gim. nr 3 w Wejherowie kl. Ib3.Natalia Burger - Gim. nr 3 w Wejherowie kl. IgWyróżnienia: - Paulina Grochowska - Gim. nr 3 w Wejherowie kl. If- Karolina Miotke - Gim. nr 3 w Wejherowie kl. IaKonkurs na wykonanie prezentacji multimedialnej.Komisja w składzie:przewodniczący: Powałka Krzysztofczłonkowie: Iwona Block            Bogumiła Dettlaff             Danuta Loewenau            Anna Kałużniak Na konkurs napłynęło łącznie 6 prezentacji. Komisja przyznała 3 nagrody:1.Musiał Aleksandra - II LO w Wejherowie kl. II2.Trendel Marcin - Gim. nr 2 w Wejherowie kl. IIIe3.Walkusz Maciej - Gim. nr 2 w Wejherowie kl. IIIeKonkurs wiedzy na temat Małego Trójmiasta KaszubskiegoKomisja w składzie:przewodniczący: Anna Kałużniakczłonkowie: Iwona Block            Bogumiła Dettlaff             Danuta LoewenauKonkurs wiedzy został przeprowadzony w  dwóch grupach wiekowych klasy: 0-III i IV-VI. Łącznie wzięło w nim udział  145 osób:I grupa - klasy 0-III - 94 osobyII grupa - klasy IV-VI - 51 osóbW grupie pierwszej tylko trzy osoby odpowiedziały poprawnie na wszystkie pytania i im zostały przyznane nagrody. Natomiast w grupie drugiej takich osób było aż 17 i zgodnie z regulaminem konkursu spośród nich wylosowano  trzech laureatów którym przyznano nagrody. W grupie I dwóch uczestników zdyskwalifikowano ponieważ były one starsze niż przewidywał regulamin.I grupa - klasy 0-III:1.Grażyna Dettlaff - SP nr 1 w Rumi kl. 2c2.Paweł -Jańczak  SP nr 9 w Wejherowie kl. 3c3.Maciej Zieliński - SP nr 9 w Wejherowie kl. 2bII grupa - klasy IV-VI:1.Jakub Górski - SP nr 1 w Rumi kl. VB2.Natalia Szulta - SP nr 9 w Wejherowie kl. IV a3.Patryk Talecki - SP nr 9 w Wejherowie kl. IV a

Info:biblioteka.wejherowo.pl

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020