Zakwaterowanie pracownika - co na to wszystko ZUS

Czwartek, 10 Grudzień 2015
Małe Trójmiasto

Firmy poszukujące wykwalifikowanych pracowników, nierzadko zmuszeni są do pozyskiwania ich poza miejscowością, w której znajduje się główna siedziba przedsiębiorstwa. Niesie to za sobą pewien problem dotyczący jego zakwaterowania. Spór toczy się bowiem o to, czy świadczenia na rzecz zatrudnionego w postaci jego zakwaterowania powinny zostać objęte podatkiem i być traktowane jako przychód.

Delegacja to też praca poza domem

Największe kontrowersje budziła od zawsze branża budowlana. Charakterystyką wykonywanych przez budowlańców usług jest to, iż realizują oni zlecone zadania w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, najczęściej poza miejscem stałego pobytu. Jeśli okres ten przekracza sześć miesięcy, w umowie powinno się zmienić zapis dotyczący miejsca pracy. Jeśli otrzymują oni od zleceniodawcy dodatkowe świadczenia m. in. na zakwaterowanie, to ten przychód w świetle prawa powinien zostać objęty podatkiem. Jeśli natomiast wyjazd taki uwzględni się jako tzw. delegację, to otrzymawszy dodatkowe świadczenia nie będziemy zobowiązani do dzielenia się nimi z organami państwowymi.

Przepisy bywają nieczytelne

Do końca 2010 roku widniała jeszcze ustawa, w myśl której wartość świadczeń wolnych od podatku wynosi do 500 złotych, a jako takie muszą być przeznaczone na zakwaterowanie wykonującego pracę. Wyszczególniono ustawę numer 14, gdzie czytamy, iż miejscem takim powinny być hotele pracownicze lub kwatery prywatne wynajęte na ten cel. Zapis ten nie był do końca jasny, przez co budził kontrowersje. Wątpliwości pojawiają się w momencie, kiedy zastanowimy się czym tak naprawdę są ów kwatery. Jeśli traktujemy hotel dla pracownika jako obiekt mieszkalny o charakterze tymczasowego zamieszkania, to czy do tej grupy powinniśmy zakwalifikować także kwatery prywatne, wynajęte przez pracownika lub mieszkanie pracodawcy użyczone zleceniobiorcy na czas etatu.

Nowa ustawa - nowe możliwości

Wraz z początkiem 2011 roku w życie weszła nowelizacja tejże ustawy, która stała się korzystniejsza zarówno dla świadczącego pracę, jak i dla zleceniodawcy. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość świadczeń na zakwaterowanie pracownika nie powinna przekraczać 500 złotych. Różnica polega na tym, że od tej pory każdy lokal spełnia takie wymogi, a powinności przeznaczone na ten cel będą objęte ulgą podatkową. Pracodawca może dofinansowywać pokrycie tychże kosztów pracownikowi, opłacić jego pobyt w hotelu pracowniczym lub nawet wynajmować mu własne mieszkanie, łożąc tym samym na jego utrzymanie. Należy jedynie zapamiętać, że zwolnienie przysługiwać będzie tylko osobie, która świadczy pracę poza miejscem swojego zamieszkania i ten warunek do spełnienia jest konieczny. (źródło http://kwaterydlafirm.pl/)

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020