Zmiany w organizacji ruchu przy wejherowskich cmentarzach

Piątek, 31 Październik 2014
Wejherowo

Już jutro, w dniu 1 listopada zmiany w organizacji ruchu będą obejmowały głównie dzielnicę Śmiechowo południe ograniczoną ulicami Wniebowstąpienia od zachodu, 12 Marca i Sikorskiego od północy i Odrębną od wschodu i Roszczynialskiego od południa.

Główne dojazdy komunikacji zbiorowej do cmentarza ulicami Roszczynialskiego i Myśliwską. Na ul. Roszczynialskiego od ul. Ofiar Grudnia do ul. Odrębnej poruszać się mogą jedynie autobusy komunikacji zbiorowej. Nie można dopuścić do wjazdu, zatrzymywania, postoju, manewrów zawracania innym uczestnikom ruchu. Wszystkie dojazdy do ul. Roszczynialskiego w obręb cmentarza zostaną zamknięte. Dla samochodów indywidualnych przeznaczono dojazd poprzez ulice 12 Marca, Sikorskiego i Wąską do parkingu zlokalizowanego na płycie boiska pomiędzy ulicami Wąską, Wschodnią i Poprzeczną. Wyjazd z parkingu będzie następował poprzez ul. Poprzeczną. Jedynie kierujący pojazdami oznaczonymi kartą dla osób niepełnosprawnych będą mogli zatrzymać te pojazdy na ulicach Ofiar Grudnia i Brzozowej z dojazdem do tych ulic przez ul. Leśną od strony ul. Sikorskiego.

Na trasie przejazdu pojazdów zostaną zlokalizowane następujące punkty kierowania ruchem:

Od godziny 8:00

  • skrzyżowanie ulic 12 Marca – Sikorskiego (koordynacja płynności ruchu)
  • skrzyżowanie ulic Roszczynialskiego – Ofiar Grudnia (uniemożliwienie przejazdu i zawracania przez taksówkarzy, uniemożliwienie parkowania na ul. Roszczynialskiego i początku ul. Ofiar Grudnia, kontrola lokalizacji punktów handlowych)
  • skrzyżowanie ulic Sikorskiego – Wąska (kierowanie wszystkich pojazdów na parking - płytę boiska, a po uroczystościach zapewnienie priorytetu dla wyjazdu z parkingu )
  • skrzyżowanie ulic Sikorskiego – Leśna (uniemożliwienie wjazdu pojazdom innym niż mieszkańców i oznakowanych kartą dla osób niepełnosprawnych)
  • skrzyżowanie ulic Roszczynialskiego – Odrębna (przejazd tylko dla autobusów komunikacji miejskiej)

Od godziny 9:00

  • skrzyżowanie ulic Wysoka – Sikorskiego (umożliwienie jak najszybszego opuszczenia skrzyżowania przez pojazdy jadące ul. Sikorskiego)
  • skrzyżowanie ulic 12 Marca – Myśliwska i Sikorskiego - Myśliwska (przejazd wyłącznie dla autobusów i taksówek)
  • skrzyżowanie ulic Wniebowstąpienia – Roszczynialskiego (przejazd wyłącznie dla autobusów i taksówek)
  • skrzyżowanie ulic Wniebowstąpienia – Judyckiego – 12 Marca (koordynacja płynności ruchu)

Zarządca drogi spodziewa się dużego ruchu pojazdów i pieszych 2 listopada dlatego 2 listopada w niedzielę ulica Roszczynialskiego na odcinku od ul.Ofiar Grudnia 1970 do ul. Odrębnej będzie wyłączona z ruchu z wyjątkiem autobusów MZK w godz 8:00 - 17:00.

W ulicach Ofiar Grudnia 1970, Leśnej, Brzozowej, Nowej, Krasickiego od strony ul. Sikorskiego zostanie ustawione oznakowanie D-4a a w obrębie skrzyżowań ulicy Roszczynialskiego z powyższymi ulicami zastawy U-20b wraz oznakowaniem B-1. Ruchem kierować będą Strażnicy Miejscy. W dniu 2 listopada (wg rysunku nr 4) w związku z uroczystościami na „Starym cmentarzu” zmiany w organizacji ruchu będą obejmowały tylko ul. Sportową, na której będzie ustawiony znak B-36+T-25 a - początek i B-36+T-25c - koniec zakazu zatrzymywania oraz na placu za ogrodzeniem cmentarza znaki D-18 parking dla pojazdów.

 

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020