Znajomi poprosili Cię o poręczenie ich kredytu?

Piątek, 3 Grudzień 2010

Zanim zostaniesz poręczycielem dowiedz się jakie konsekwencje mogą Cię czekać.

Poręczenie kredytu jest jedną z form zabezpieczenia, które stosują banki udzielając kredytu. Często zgadzamy się na udzielenie poręczenia, nieświadomi czym tak naprawdę jest ta instytucja i jakie konsekwencje może za sobą pociągać.

Poręczenie kredytu jest umową zawieraną pomiędzy poręczycielem a bankiem, w celu zabezpieczenia kredytu zaciąganego przez osobę trzecią. Ważną częścią tej umowy jest oświadczenie poręczyciela, które należy złożyć w formie pisemnej; złożenie tego oświadczenia ustnie powoduje jego nieważność. Należy też zwrócić uwagę na kwotę podaną w oświadczeniu, na którą opiewa poręczenie.

Umowa poręczenia zaczyna wywoływać skutki w momencie, gdy osoba zaciągająca kredyt nie wywiązuje się ze spłat w terminie wyznaczonym w umowie kredytowej. Od tego momentu bank ma prawo zwrócić się do tzw. żyranta, czyli poręczyciela o wywiązanie się z warunków umowy poręczenia. Może skierować do niego żądanie o zapłatę określonej sumy poręczenia. Należy mieć to na uwadze udzielając poręczenia. Gdy poręczyciel dobrowolnie nie dokona spłaty, bank może skierować sprawę do postępowania egzekucyjnego, kiedy to komornik przymusowo ściągnie żądaną sumę.

Ważną informacją dotyczącą poręczenia jest również fakt, iż poręczyciel, który wywiązał się z poręczenia ma tzw. roszczenie regresowe do osoby, która zaciągnęła kredyt. Oznacza to, iż może od tej osoby sądownie dochodzić zwrotu sumy, którą zapłacił w ramach poręczenia.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020