ZUK Wejherowo został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Czwartek, 15 Listopad 2012
Wejherowo

Miejscy radni większością głosów podjęli podczas ostatniej sesji Rady Miasta Wejherowa uchwałę o przekształceniu Zakładu Usług Komunalnych w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Wejherowa, która kontynuować będzie działalność dotychczasowego zakładu budżetowego w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów oraz utrzymania czystości i porządku. Zmianę wymusiła nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyjęta przez rząd i Sejm RP.

ZUK sp. z o. o. będzie prowadził działalność związaną jedynie ze zbiórką i zagospodarowaniem odpadów. Dotychczasowe zadania ZUK, inne niż zbiórka odpadów, zostały powierzone Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych na mocy innej uchwały Rady Miasta. Zastępca prezydenta Wejherowa Piotr Bochiński przypomniał podczas sesji, że reorganizacja jest spowodowana wyłącznie wprowadzeniem nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czyli tzw. "ustawy śmieciowej". Zgodnie z nowymi przepisami jedyną dopuszczalną formą powierzenia przez gminę odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest wybranie przez miasto firmy w drodze przetargu. Zgodnie z prawem do przetargu na wywóz śmieci nie mogą stanąć zakłady budżetowe znajdujące się w strukturze danego samorządu. Takim przykładem był ZUK w Wejherowie, dlatego został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jedynym właścicielem spółki jest Gmina Miasta Wejherowa, ponadto spółka nie podlega prywatyzacji czy też sprzedaży.

W myśl uchwały Rady Miasta pracownicy likwidowanego zakładu budżetowego ZUK stają się automatycznie pracownikami spółki Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie. Ponadto część pracowników ZUK, zajmująca się działalnościa inną niż zbiórka i wywóż odpadów, przeszła już do WZNK.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020