ZUS IWA do końca stycznia

Poniedziałek, 16 Styczeń 2017
Gdynia

Część przedsiębiorców jest zobowiązana złożyć do końca stycznia informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (formularz ZUS IWA).

Z dniem 31 stycznia upływa termin na przekazanie do ZUS formularza ZUS IWA, czyli informacji o danych za 2016 r. będących podstawą ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Informacja zawiera klasyfikację rodzaju działalności gospodarczej, liczbę wypadków przy pracy zgłoszonych w ubiegłym roku oraz dane o przekroczeniu najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Od treści tego formularza zależy wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe, które przedsiębiorca będzie opłacał za okres od kwietnia 2017 r. do marca 2018 r.

Informacje te pozwalają ocenić stopień zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. To, że u danego pracodawcy często dochodzi do wypadków, albo też  warunki pracy sprzyjają wystąpieniu chorób zawodowych, powoduje odpowiednie podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe. Składka ta jest w całości finansowana przez pracodawcę, a  środki         z niej przeznaczane są na wypłatę świadczeń.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana.  Do końca marca 2017 r. wynosi od 0,4% do 3,6% podstawy wymiaru, którą jest np. wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Płatnikom składek, którzy za trzy ostatnie lata kalendarzowe mieli obowiązek i przekazali do Zakładu „Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” – ZUS IWA stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustali ZUS i o jej wysokości powiadomi płatnika do 20 kwietnia.

Obowiązek przesyłania formularzy ZUS IWA nie dotyczy wszystkich firm. Zobowiązani są do tego jedynie przedsiębiorcy spełniający łącznie następujące warunki: byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2017 r., zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego w 2016 r. co najmniej 10 ubezpieczonych oraz byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2016 r. Jeśli nie spełniamy tego kryterium, to składka na ubezpieczenie wypadkowe w naszej firmie jest stała i do końca marca tego roku wynosi 1,8%.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.zus.pl, pod numerem telefonu 22 560 1600, a także w placówkach Zakładu.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020